Handicap og job

Her kan du læse om mulighederne for handicappede på arbejdsmarkedet.

De kompenserende ordninger

Hvis du har en funktionsnedsættelse er der forskellige muligheder for at søge om hjælp til enten at komme i arbejde eller beholde dit nuværende arbejde. Nedenfor finder du kort information om de forskellige ordninger. Har du spørgsmål eller ønsker at benytte nogle af ordningerne, kan du kontakte:  

Elisabeth Henrichsen
Handicapkonsulent
Jobcenter Køge
Torvet 1
4600 Køge
tlf. 56 67 66 80

Fortrinsadgang til jobsamtale i det offentlige

Hvis du har et handicap, kan du søge om at få fortrinsadgang til jobsamtale ved besættelse af stillinger eller bevillinger indenfor det offentlige, samt ved tildeling af eks. taxabevillinger eller stadepladser. 

Hjælpemidler og indretning af arbejdspladsen

Hvis du har et handicap kan du få hjælp til hjælpemidler og arbejdsredskaber på arbejdspladsen. Desuden kan der gives hjælp til mindre tilpasninger af arbejdspladsen, hvis de er nødvendige for at du kan udføre dit arbejde. Kriterier for tildeling af kompenserende hjælpemidler fremgår af bekendtgørelsen om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Ansøgning om tilskud efter denne ordning sendes til Jobcenter Køge.

Nyuddannet med handicap

Når du er nyuddannet og har et handicap, har du mulighed for at få hjælp til at komme i job. Det er den såkaldte 'Isbryderordning'.

Ordningen giver tilskud til nyuddannede, som har svært ved at få et job på grund af et handicap. Tilskuddet gives i seks måneder. Der skal være tale om en normal jobfunktion på en almindelig arbejdsplads. Ordningen omfatter nyuddannede med en uddannelse på mindst 18 måneder, som mangler erhvervserfaring inden for uddannelsens arbejdsområde. Den handicappede skal starte i jobbet senest 2 år efter at uddannelsen er afsluttet. Virksomheden kan få tilskud på halvdelen af lønnen i op til 6 måneder, i særlige tilfælde dog 12 måneder.

Personlig assistent på arbejdspladsen

Hvis du har et fysisk eller psykisk handicap, kan du få hjælp via en personlig assistent til udførelse af praktiske arbejdsfunktioner, som du ikke selv kan klare. Dette kan eksempelvis være til at håndtere de tunge løft, sekretærbistand, tegnsprogstolkning mm. Du kan få bevilget en assistent i op til 20 timer om ugen, hvis du har et fuldtidsjob på 37 timer om ugen.

Personlig assistent under uddannelse

Hvis du har et handicap og vil tage en efteruddannelse eller videreuddanne dig, kan du på hjælp til en personlig assistent under uddannelse. En assistent kan eksempelvis bruges til at være dine øjne eller øre i selve undervisningen eller under forberedelsen. Du kan søge om hjælp til op til 20 timer ugentligt.

Handicapservice

Med handicapservice kan jobcentret bevilge dig redskaber og støtte, der kan hjælpe dig med at få eller fastholde et arbejde. Det kan fx være installation af ramper på arbejdspladsen, hvis du er kørestolsbruger. Eller aflønning af en personlig assistent, der kan hjælpe med de opgaver i jobbet, du ikke kan udføre alene.

Mere info om handicapservice

Tilskud til hjælpemidler

Hvis du har brug for et hjælpemiddel eller en bestemt indretning af arbejdspladsen, kan du søge jobcentret om tilskud. 

Du behøver ikke at have et handicap eller en varig funktionsnedsættelse for at gøre brug af ordningerne, og jobcentret kan også hjælpe med tilskud til undervisningsmaterialer, hvis du er i et vejlednings- og opkvalificeringsforløb

Læs mere om tilskud til hjælpemidler, undervisningsmaterialer og mindre arbejdspladsindretninger

Opdateret af Køge Kommune 25.01.21