Center for Dansk og Integration

Her kan du læse mere om CDI (Center for Dansk og Integration) i Køge Kommune.

CDI har 2 kerneopgaver:

  • tilbyder danskundervisning for voksne udlændinge
  • koordinerer integrationsindsatsen i Køge Kommune

Læs også gerne mere på CDIs egen hjemmeside.

Danskundervisning for voksne udlændinge

CDI tilbyder danskundervisning til voksne udlændinge. Centret kan tilbyde:

  • Danskuddannelse 1
  • Danskuddannelse 2
  • Danskuddannelse 3
  • Online undervisning

Få mere information om Danskuddannelse

Undervisningen tilrettelægges fleksibelt, og centret har også tilbud til virksomheder med medarbejdere, der har brug for et sprogligt og kulturelt løft. Du kan læse mere om tilbud og priser på CDIs hjemmeside.

Koordinering af integrationsindsatsen i Køge Kommune

Integrationsteamet på CDI står for koordinering af integrationsindsatsen i Køge Kommune. Teamet er bl.a. sekretariat for Køge Kommunes Integrationsråd og administrerer Integrationsbarometret. 

Information fra Jobcenteret til udlændinge, flygtninge og familiesammenførte

Kontrakt for voksne flygtninge og familiesammenførte

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram for voksne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge

Selvforsørgende ledig udlænding

Tilsynsrapport 2014

Køge Kommune skal føre tilsyn med danskuddannelserne på Center for Dansk og Integration. Tilsynet føres på vegne af alle kommuner, der benytter sig af centerets tilbud.

Rapporten omhandler aktiviteterne i 2014 og er delt op i:

  • Kvalitativ kortlægning (brugertilfredshed)
  • Kvantitativ kortlægning (udvikling i aktivitet, omfang og gennemførelse)
  • Anbefalinger til centerets ledelse.

Læs tilsynsrapporten 2014 her

Kontakt Center for Dansk og Integration
Opdateret af Center for Dansk og Integration 03.05.22