Fastholdelse på din arbejdsplads under sygdom

I jobcentret hjælper vi dig med råd og vejledning.

Har du behov for støtte og information i forhold til, hvordan du kan bevare tilknytningen til din arbejdsplads i tilfælde af længerevarende sygdom, hjælper vi dig i Jobcenter Køge.

For at finde den rette løsning, tager vi udgangspunkt i din situation, de ressourcer der er på arbejdspladsen samt de hjælpeforanstaltninger, der kan formidles via kommunale bevillinger.

Du kan kontakte jobcenterets fastholdelseskonsulent, som kan hjælpe dig og din arbejdsgiver i forhold til diverse fastholdelsesmuligheder.

Du kan kontakte fastholdelseskonsulenten på tlf.: 2961 4297 eller på mail

Kompenserende ordninger

Hvis du har fået en funktionsnedsættelse i forbindelse med sygdom, kan du søge kommunen om forskellige ordninger, som kan kompensere dig i forhold til din funktionsnedsættelse/handicap i dit arbejde. 

Du kan læse om ordningen under afsnittet om Handicap, Førtidspension og Fleksjob.

Opdateret af Køge Kommune 07.09.20