Det danske uddannelsessystem

Se en oversigt over niveauer og kategorier af uddannelser i det danske uddannelsessystem.

Det danske uddannelsessystem består af både et ordinært uddannelsessystem, og et parallelt uddannelsessystem for voksen og efteruddannelse.

Her kan du se en oversigtsfigur over hele systemet.

 

 

kilde: Undervisningsministeriets hjemmeside, www.uvm.dk

Det ordinære uddannelsessystem

Kilde: Undervisningsministeriets hjemmeside, www.uvm.dk

Det ordinære uddannelsessystem består af folkeskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.

Grundskolen i Danmark er obligatorisk for alle børn bosat i Danmark, og varer 10 år (børnehaveklasse + 1-9. klasse).

Efter eksamen i 9. klasse kan man som ung vælge at starte en ungdomsuddannelse, eller tage endnu et år i grundskolen (10. klasse).

En ungdomsuddannelse kan enten være en gymnasial uddannelse, eller en erhvervsfaglig uddannelse. 

De gymnasiale uddannelser varer 3 år, og forbereder den unge til en videregående uddannelse. Gymnasiale uddannelser er boglige uddannelser, dvs. uden obligatoriske praktikforløb. De gymnasiale uddannelser omfatter:

 • Gymnasiet (STX)
 • Handelsskolen (HHX)
 • Teknisk Gymnasium/ højere teknisk eksamen (HTX)
 • HF (højere forberedelseseksamen)

Erhvervsuddannelserne er en samlebetegnelse for ialt 109 uddannelser. De fleste kan give adgang til en videregående uddannelse for den unge, men reelt er uddannelserne rettet mod arbejdsmarkedet, således at dette er uddannelse til efterfølgende job. Erhvervsuddannelserne er inddelt i 12 indgange, dvs. hvilke man vælger imellem tilsvarende de forskellige gymnasiale uddannelser:

 • Bil, fly og andre transportmidler
 • Bygge og anlæg
 • Bygnings- og brugerservice
 • Dyr, planter og natur
 • Krop og stil
 • Mad til mennesker
 • Medieproduktion
 • Merkantil
 • Produktion og udvikling
 • Strøm, styring og it
 • Sundhed, omsorg og pædagogik
 • Transport og logistik
 • EGU (egen sammensætning af uddannelse - primært praktik, meget lidt skole) 
 • EUX (gymnasial erhvervsuddannelse)

De videregående uddannelser er uddannelse til arbejdsmarkedet, dvs. rettet mod bestemte fag eller specifikke job. De videregående uddannelser er overordnet set inddelt i:

 • Universitetsbachelor (3 år på universitetet)
 • Professionsbachelor (fx socialrådgiver, maskinmester, eller lærer)
 • Erhvervsakademi-uddannelser (fx tandtekniker, laborant eller ejendomsmægler)

Voksen- og efteruddannelsessystemet

I Danmark skal det være muligt at uddanne og dygtiggøre sig igennem hele livet. Uddannelserne i voksen- og efteruddannelsessystemet svarer til niveauerne i det ordinære uddannelsessystem, men er målrettet voksne over 18 år.

Kilde: Undervisningsministeriets hjemmeside. www.uvm.dk

 • FVU (Forberedende Voksen Undervisning): for dig der som voksen gerne vil være bedre til at læse, skrive og regne.
 • AVU (Almen Voksenuddannelse)
Opdateret af Køge Kommune 07.09.20