Uddannelse til unge

Læs her om unges forskellige uddannelsesmuligheder i Køge.
Siden udvikles løbende

10. klassecenter På Campus Køge

10. klasse er et tilbud til dig, der er færdig med 9. klasse, og har brug for endnu et år, inden du skal vælge ungdomsuddannelse. I 10. klasse fortsætter du med de almindelige fag i folkeskolen, og kan vælge forskellige andre valgfag til. 

I 10. klassecentret på Campus Køge kan du vælge mellem forskellige linjer: Idræt og Adventure, Krop, Stil og Sundhed, Sci-Tec, Kultur-Samfund-Sprog eller Kreativ. Du kan også vælge 10X, en klasse for dig der allerede har valgt at du vil gå på en gymnasial uddannelse, men måske mangler at vælge præcis hvilken.

10. klassecentret ligger på Campus Køge, Lyngvej 19, 4600 Køge. Du kan læse meget mere på 10. klassecentrets egen hjemmeside.

Ungdommens UddannelsesVejledning (UUV)

UUV hjælper dig under 25 år med vejledning om uddannelse og erhverv. I Køge ligger ligger UUV lige ved stationen i Ølby - tæt på både Campus Køge med Handelsskolen og EUC. 

Læs mere om UUV her på hjemmesiden eller på UUV's egen hjemmeside.

FGU Midt- og Østsjælland

Den forberedende grunduddannelse (FGU) er en helt ny skoleform for dig under 25 år, der har brug for at udvikle dig fagligt, socialt eller personligt for at komme videre i uddannelse eller job. Bor du i Køge Kommune, og er du hverken i gang med en uddannelse eller i job, kan FGU Midt- og Østsjælland være din vej videre.

Vælg mellem tre spor

På FGU Midt- og Østsjællands tre skoler i Køge, Faxe og Ringsted kan du tage en forberedende grunduddannelse på op til to år og med udgangspunkt i ét af tre spor:

  • På Den Almene Grunduddannelse (AGU) lærer du almene fag som f.eks. dansk og matematik gennem 2/3 teori og 1/3 praksis.
  • På Produktionsgrunduddannelsen (PGU) lærer du om et erhvervsfagligt tema som f.eks. Mad & Ernæring eller Byg, Bolig & Anlæg gennem 1/3 teori og 2/3 værkstedsproduktion.
  • På Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) lærer du om et erhvervsfagligt tema som f.eks. Handel & Kundeservice eller Omsorg & Sundhed gennem 1/3 teori og 2/3 virksomhedspraktik.

Find din personlige motivation og sæt retning på din fremtid! Læs mere: www.fgu4you.dk

Bliv kvalificeret til videre uddannelse

FGU’en kvalificerer dig til videre uddannelse. Med en afgående eksamen giver AGU dig adgang til erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser som for eksempel det almene gymnasium (stx) eller hf. Med en afsluttende faglig prøve giver PGU og EGU dig adgang til erhvervsuddannelserne, så du kan blive faglært inden for dit fagområde.

Tal med din vejleder

For at blive elev hos FGU Midt- og Østsjælland skal du først tale med din kommunale vejleder. Vejlederen skal målgruppevurdere dig for at finde ud af, om uddannelsen matcher dine ønsker og behov. 

Bor du i Køge Kommune, finder du din vejleder hos UUV Køge Bugt: www.uuv.dk

Se mere på hjemmesiden FGU-skolen i Køge.

EUC SJÆLLAND

EUC tilbyder tre typer uddannelser til unge:

HTX – Højere Teknisk Eksamen

En 3-årig gymnasial ungdomsuddannelse med fokus på naturvidenskabelige og teknologiske fag.

På HTX får du mulighed for at afprøve din teoretiske viden i praksis. Undervisningen er meget projektorienteret og du får lov til at arbejde selvstændigt med områder der interesserer dig.

EUD – en verden af erhvervsuddannelser

En god fremtid er ikke kun noget man læser sig til! Med erhvervserfaring fra dag ét, er et håndværk det sikre karrierevalg, du kan bygge videre på hele livet. Afhængigt af hvilket håndværk du vælger, tager en uddannelse 2-4 år, hvor du ender med at få et svendebrev i hånden.

EUX – en kombination af håndværk og gymnasiale fag

En særlig uddannelse til dig der vil endnu mere. Afhængigt af hvilket håndværk du vælger, tager uddannelsen 4 år og 2-11 måneder. Når du afslutter uddannelsen har du både et svendebrev OG bestået gymnasiale fag, som giver dig adgang til en videregående uddannelse.

Hvad drømmer du om? Kig ind på www.eucsj.dk og se hvad vi kan tilbyde dig.

Køge Gymnasium

Link til Køge Gymnasiums hjemmeside.

Køge Handelsskole

Link til Køge Handelsskoles hjemmeside.

Fremtidslinjen. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)

I Køge kan du som ung, med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, tage en STU-uddannelse på Fremtidslinjen eller på produktionsskolen Klemmenstrupgård.

Fremtidslinjen

I Køge ligger Fremtidslinjen, som netop er en STU-uddannelse. Skolen ligger i dejlige lokaler, tæt på offentlig transport og ikke så langt fra Køge By. Skolen er bl.a. nabo til Køge Svømmeland, hvor der trænes svømning og fittnes to gange om ugen, og Ølby Bibliotek.

Uddannelsen du får på Fremtidlinjen skal overordnet set lære dig at blive selvstændig, og at mestre dit eget liv. Udover dansk, matematik og engelsk kan du på skolen vælge fag som Køkken, Kreativitet og Design, Træ og Metal, Medier, Drama, og Livsduelighed.

Læs meget mere på skolens egen hjemmeside.

Produktionsskolen Klemmenstrupgård

Du kan også tage STU på Produktionsskolen Klemmenstrupgård.

Læs mere om Klemmenstrupgård længere oppe på denne side.

Campus Køge

Campus Køge på Lyngvej i Køge nord kobler uddannelse, erhverv og studieliv sammen for at sikre et højere uddannelsesniveau til gavn for de unge, uddannelserne, virksomhederne og kulturlivet på Sjælland og især i Køge-området.

Læs mere på Campus Køges egen hjemmeside.

Opdateret af Køge Kommune 10.11.20