Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Uddannelse til unge

Læs her om unges forskellige uddannelsesmuligheder i Køge.
Siden udvikles løbende

10. klassecenter På Campus Køge

10. klasse er et tilbud til dig, der er færdig med 9. klasse, og har brug for endnu et år, inden du skal vælge ungdomsuddannelse. I 10. klasse fortsætter du med de almindelige fag i folkeskolen, og kan vælge forskellige andre valgfag til.

I 10. klassecentret på Campus Køge kan du vælge mellem forskellige linjer: Idræt og Adventure, Krop, Stil og Sundhed, Sci-Tec, Kultur-Samfund-Sprog eller Kreativ. Du kan også vælge 10X, en klasse for dig der allerede har valgt at du vil gå på en gymnasial uddannelse, men måske mangler at vælge præcis hvilken.  

10. klassecentret ligger på Campus Køge, Lyngvej 19, 4600 Køge. Du kan læse meget mere på 10. klassecentrets egen hjemmeside.

Ungdommens UddannelsesVejledning (UUV)

UUV hjælper dig under 25 år med vejledning om uddannelse og erhverv.
I Køge ligger ligger UUV lige ved stationen i Ølby - tæt på både Campus Køge med Handelsskolen og EUC.
Læs mere om UUV her på hjemmesiden eller på UUV's egen hjemmeside.

 

Produktionsskolen Klemmenstrupgård

I Køge ligger produktionsskolen Klemmenstrupgård. Skolen er et tilbud til dig under 25 år, der mangler at afklare dine interesser og evner, før du starter på uddannelse og job.

 

Hvad er en produktionsskole?

Hvis du er ung under 25 år, mangler at finde ud hvad du er god til og har lyst til, hvilken vej du vil gå i forhold til uddannelse og job, og helst vil lave praktisk arbejde, kan et ophold på en produktionsskole være en god idé for dig.

 

Undervisningen på en produktionsskole er primært baseret på praktisk arbejde, kombineret med skolefag som fx dansk og matematik, efter behov. Ofte har hver skole en eller flere linjer, som fx Jern & Metal eller Medie, som de specialiserer sig i.

 

Når du starter aftales det med skolen hvor længe du skal gå der. Du kan max gå der 1 år, men måske kan der være mulighed for at forlænge dit ophold udover denne grænse. Der er ikke nogen faste tidspunkter for optagelse, så du kan starte når du er godkendt af UU, og har aftalt det med skolen.

 

For at komme på produktionsskole skal du

- være under 25 år

- ikke have gennemført en ungdomsuddannelse

- Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i din kommune anbefale dig til et ophold

 

Når du er færdig på produktionsskolen får du et kompetencebevis, men der er ingen lovkrav om eksamen på en produktionsskole. Efter produktionsskolen kan du starte på en erhvervsuddannelse eller anden ungdomsuddannelse.

 

Du kan læse meget mere om det at gå på produktionsskole, optagelse, krav osv. på Uddannelsesguidens hjemmeside.

 

På Klemmenstrupgård kan du tage både en

- Erhvervsfaglig Grunduddannelse (PBE): for unge der helst vil arbejde med hænderne, og knapt så meget med bøgerne.

- Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse (PBE): en erhvervsuddannelse der primært foregår på produktionsskolen.

- Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU): ungdomsuddannelse for unge med fysiske og pyskiske funktionsnedsættelser

 

Klemmenstrupgård har 8 linjer, under 3 værksteder:

Team Jord til Bord:

Køkken

Idræt- og kultur

Gartneri

Team Kreativ

Medie/Grafik

Pædagog

Butik & Design

Team Håndværk

Jern og metal

Tømrer/Byg

 

Du kan læse meget mere på skolens egen hjemmside.

 

EUC SJÆLLAND 

EUC tilbyder tre typer uddannelser til unge:

HTX – Højere Teknisk Eksamen

En 3-årig gymnasial ungdomsuddannelse med fokus på naturvidenskabelige og teknologiske fag.

På HTX får du mulighed for at afprøve din teoretiske viden i praksis. Undervisningen er meget projektorienteret og du får lov til at arbejde selvstændigt med områder der interesserer dig.

EUD – en verden af erhvervsuddannelser

En god fremtid er ikke kun noget man læser sig til! Med erhvervserfaring fra dag ét, er et håndværk det sikre karrierevalg, du kan bygge videre på hele livet. Afhængigt af hvilket håndværk du vælger, tager en uddannelse 2-4 år, hvor du ender med at få et svendebrev i hånden.

EUX – en kombination af håndværk og gymnasiale fag

En særlig uddannelse til dig der vil endnu mere. Afhængigt af hvilket håndværk du vælger, tager uddannelsen 4 år og 2-11 måneder. Når du afslutter uddannelsen har du både et svendebrev OG bestået gymnasiale fag, som giver dig adgang til en videregående uddannelse.

Hvad drømmer du om? Kig ind på www.eucsj.dk og se hvad vi kan tilbyde dig.

Køge Gymnasium

Siden er under udvikling.

Køge Handelsskole

Siden er under udvikling.

Fremtidslinjen. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)

I Køge kan du som ung, med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, tage en STU-uddannelse på Fremtidslinjen eller på produktionsskolen Klemmenstrupgård.

Fremtidslinjen

I Køge ligger Fremtidslinjen, som netop er en STU-uddannelse. Skolen ligger i dejlige lokaler, tæt på offentlig transport og ikke så langt fra Køge By. Skolen er bl.a. nabo til Køge Svømmeland, hvor der trænes svømning og fittnes to gange om ugen, og Ølby Bibliotek.

Uddannelsen du får på Fremtidlinjen skal overordnet set lære dig at blive selvstændig, og at mestre dit eget liv.

Udover dansk, matematik og engelsk kan du på skolen vælge fag som Køkken, Kreativitet og Design, Træ og Metal, Medier, Drama, og Livsduelighed.   

 

Læs meget mere på skolens egen hjemmeside.

Produktionsskolen Klemmenstrupgård

Du kan også tage STU på Produktionsskolen Klemmenstrupgård - læs mere om Klemmenstrupgård længere oppe på denne side.

 

Campus Køge

Campus Køge på Lyngvej i Køge nord kobler uddannelse, erhverv og studieliv sammen for at sikre et højere uddannelsesniveau til gavn for de unge, uddannelserne, virksomhederne og kulturlivet på Sjælland og især i Køge-området.

Læs mere på Campus Køges egen hjemmeside 

Opdateret af Køge Kommune 06.06.18