Kontanthjælp

Her kan du læse om, hvem der kan få kontant-og uddannelseshjælp, hvordan du søger, og hvilke muligheder du har.

Du kan søge kontant- og uddannelseshjælp, hvis du i en periode ikke er i stand til at forsørge dig selv eller din familie. Hjælpen skal dække udgifter til bolig, faste udgifter, kost, tøj m.v.

 

Den nye kontanthjælpsreform træder i kraft 1. januar 2014

Når den nye kontanthjælpsreform træder i kraft, vil reglerne på denne side være forældede.

Læs om, hvad kontanthjælpsreformen vil betyde for dig pr. den 1. januar 2014:

Betingelserne for at få kontanthjælp

Det er en betingelse for at få kontanthjælp:

  • at du er fyldt 18 år
  • at du har været ude for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed, barsel, separation, skilsmisse
  • at den sociale begivenhed har medført, at du ikke kan forsørge dig selv og din familie
  • at behovet for forsørgelse ikke kan dækkes af andre ydelser, fx arbejdsløshedsdagpenge, pension mv.

Da ægtefæller har pligt til at forsørge hinanden, skal både du og din eventuelle ægtefælle stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det vil sige aktivt udnytte dine/jeres muligheder for at få et arbejde. Har du andre problemer end ledighed, har du pligt til at deltage i aktiviteter, der kan udvikle din arbejdsevne.

Du kan derfor ikke få hjælp, hvis du afviser et rimeligt tilbud om arbejde, aktivering eller andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger.

Hvordan får jeg kontanthjælp?

For at få kontanthjælp skal du henvende dig i jobcentret og melde dig ledig. Hvis du ikke får et job med det samme, kan du søge om kontanthjælp. Det foregår enten ved, at du får udleveret et ansøgningsskema til kontanthjælp, eller at du skal ansøge om kontanthjælp via en digital løsning. Ansøgningsskemaet skal du udfylde og aflevere til kommunen.

Først når du er tilmeldt jobcentret, vil kommunen tage stilling til, om du er berettiget til kontanthjælp.

Du kan tidligst få udbetalt kontanthjælp en måned efter den første henvendelse til kommunen.

Eventuel engangshjælp får du først fra ansøgningstidspunktet.

Du må ikke have en formue

Du kan ikke få kontanthjælp, hvis du eller din ægtefælle har formue. Kommunen ser dog bort fra beløb på op til 10.000 kr. pr. person.

Formue er fx penge og værdier, som let kan omsættes til penge. Også bil og sommerhus anses som formue. En stor friværdi i egen bolig kan også i nogle tilfælde betragtes som formue.

Kommunen ser desuden bort fra den del af en formue, der er nødvendig for at kunne bevare eller opnå en nødvendig boligstandard, eller som bør bevares af hensyn til erhvervs- eller uddannelsesmuligheder.

Indtægter trækkes fra i kontanthjælpen

Hvis du og din eventuelle ægtefælle har indtægter, trækkes disse fra i kontanthjælpen krone for krone. 

Hvis du/I har indtægter fra arbejde eller som led i tilbud, ser kommunen bort fra ca. 15 kr. per arbejdstime, når den beregner kontanthjælpen.

Følgende indtægter medfører ikke fradrag i kontanthjælpen:

  • beløb, der udbetales som følge af personskade, eller som bør bevares af hensyn til erhvervs- eller uddannelsesmuligheder
  • invaliditetsydelse og invaliditetsbeløb efter Lov om Social Pension
  • indtægter fra børn under 18 år.

Hvis du modtager kontanthjælp og får udbetalt en erstatning, bør du kontakte kommunen for at høre, om det får betydning for din kontanthjælp.

Fire ugers ferie med kontanthjælp

Du har mulighed for at holde 4 ugers ferie om året med kontanthjælp, dog kun 2 sammenhængende uger, når du har modtaget kontanthjælp uafbrudt i et år, inden du holder ferie.
Din ferie må du gerne holde i udlandet det skal dog godkendes af jobcenteret.

Vejledning om aktivering

Som led i aktiveringen kan kommunen tilbyde et kortvarigt vejlednings- og introduktionsprogram, hvor du får råd om muligheder for beskæftigelse og uddannelse m.v.

Kommunen har pligt til at udarbejde en skriftlig plan for din aktivering, hvis du får kontanthjælp på grund af andre problemer end arbejdsløshed. Hvis du kun har arbejdsløshed som problem, kan du bede kommunen om at lave en plan.

Hvis du vil klage

Du kan klage til kommunen, hvis du er utilfreds med dens afgørelse om kontanthjælp eller aktivering. Det skal du gøre inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.

 Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

 Ankestyrelsen (nyt vindue)

Kontakt Jobcenter Køge
Opdateret af Køge Kommune 23.03.20