Om kontanthjælp - OBS siden er under opdatering

Her kan du læse mere om kontanthjælp og hvad de nye regler for kontanthjælpsloft og 225 timers reglen betyder for dine ydelser, der træder i kraft 1. oktober 2016, og er du på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, så kan de nye regler få konsekvenser for, hvor meget du får udbetalt.

Regler om kontanthjælpsloft og 225 timers reglen

Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgik sidste år en aftale om kontanthjælpssystemet, som skal sikre, at det bedre kan betale sig at gå fra kontanthjælp til arbejde.
Aftalen træder i kraft 1. oktober 2016, og er du på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, så kan de nye regler få konsekvenser for, hvor meget du får udbetalt.
Køge Kommune har sendt et brev til alle modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse med en nøje beskrivelse af reglerne. 
Her følger desuden et kort oprids af de nye regler og konsekvenserne af dem:

Kontanthjælpsloftet

De nye regler om kontanthjælpsloftet betyder, at der er en grænse for, hvor meget du samlet kan modtage i kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, hvis du samtidig modtager særlig støtte til boligudgifter eller boligstøtte.

Hvis din samlede hjælp er højere end det kontanthjælpsloft, som gælder for dig, vil du få udbetalt mindre i støtte fremover.

Du vil senest i september 2016 få en afgørelse fra kommunen om, hvilket kontanthjælpsloft der gælder for dig, ligesom du i september vil få en afgørelse fra Udbetaling Danmark med nærmere besked om, hvad det betyder for din boligstøtte og særlige støtte.

225 timers reglen

225-timers-reglen betyder, at kontanthjælpsmodtagere skal dokumentere, at de står til rådighed for arbejdsmarkedet ved at arbejde minimum 225 timer inden for et år. 
Så har du modtaget integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp et år eller mere inden for de seneste tre år, så skal du kunne dokumentere, at du har arbejdet 225 timer inden for de seneste 12 måneder. Hvis du ikke arbejder de 225 timer, kan din kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp blive sat ned. Er du gift, kan du miste din uddannelses- eller kontanthjælp helt.
Kommunen skal varsle dig senest et halvt år før den dato, hvor du risikerer at miste eller få din ydelse nedsat på grund af 225-timers-reglen.

Hvis du vil vide mere

Reglerne om kontanthjælpsloft og 225 timers reglen træder først i kraft 1. oktober 2016, så der bliver ikke rørt ved dine ydelser inden da.
Du kan læse mere om kontanthjælpsloftet her 
Du kan læse mere om 225 timers reglen for ugifte her 
Du kan læse mere om 225 timers reglen for ægtepar her 

Uddannelsesparat/jobparat eller aktivitetsparat

Allerede idag vurderer jobcentret din situation og dine forudsætninger, når du søger om kontanthjælp, for at finde ud af hvilke tilbud, der bedst kan hjælpe dig med at få et job.
Kontanthjælpsreformen betyder, at der kommer nogle nye rammer, for denne vurdering af din situation og dine forudsætninger. Derfor har jobcentret allerede siden efteråret 2013 holdt samtaler med dig, som idag modtager kontanthjælp. Formålet er at finde ud af, om du er såkaldt uddannelsesparat eller jobparat, eller om du er aktivitetsparat. 

Uddannelsesparat/ jobparat

Hvis jobcentret vurderer, at du er umiddelbart klar til enten at starte på en uddannelse (hvis du ikke har en) eller umiddelbart klar til at tage et job, er du enten uddannelsesparat eller jobparat. 

Aktivitetsparat

Hvis jobcentret vurderer, at du ikke umiddelbart er klar til at starte på en uddannelse eller et job, er du aktivitetsparat. Du vil blive vurderet aktivitetsparat, hvis jobcentret vurderer, at du har en eller flere væsentlige udfordringer i dit liv, som skal overvindes, før du er klar til uddannelse eller job. Aktivitetsparate får en indsats i jobcentret, der skal hjælpe dem til at blive klar til enten uddannelse eller job. 

Unge under 30 år, uden en erhvervskompetencegivende uddannelse

Fordi fokus er på, at alle unge skal have en uddannelse, afskaffes kontanthjælpen for alle unge under 30 år, der ikke har en uddannelse. Kontanthjælpen erstattes af en ny ydelse, der hedder uddannelseshjælp. Uddannelseshjælp svarer til SU.
Idag får en studerende ved en videregående uddannelse, der bor for sig selv, ca. 5.700 kr. før skat.

Alle unge under 30 år, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, får et såkaldt uddannelsespålæg. Det betyder at jobcentret pålægger dig:

  • at finde en eller flere erhvervskompetencegivende uddannelser, du kunne tænke dig at tage
  • at søge optagelse om på en eller flere af disse
  • at starte og gennemføre en af de uddannelser du er optaget på

Dette pålæg på at få en uddannelse gælder alle unge, hvad enten det vurderes at du er umiddelbart klar til uddannelse, eller først skal igennem et andet forløb for at kunne starte på uddannelse. Målet er altid at du, i sidste ende, får dig en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Hvis jobcentret vurderer, at du ikke umiddelbart er parat til at tage en uddannelse, vil du få en række tilbud fra jobcentret, der skal gøre dig klar til dette. Du får ligeledes ret til et såkaldt aktivitetstillæg til din uddannelsesydelse. Dette tillæg vil sammen med uddannelseshjælpen svare til niveauet for kontanthjælp idag.

Er du under 30 år, uden uddannelse og enlig forsørger, vil du ligeledes få ret til særlig støtte og økonomisk hjælp, udover din uddannelsesydelse, så du bliver klar til at starte på en uddannelse. 

Unge under 30 år, med en erhvervskompetencegivende uddannelse

Er du under 30 år, og har en erhvervskompetencegivende uddannelse i forvejen, og er i stand til at arbejde vil du blive betragtet som jobparat. Som jobparat skal du aktivt søge job. Får du ikke et job indenfor de første 3 måneder skal du deltage i en såkaldt nytteindsats, i virksomhedspraktik eller et løntilskudsjob.

En nytteindsats betyder at du skal arbejde 37 timer om ugen, i et job som kommunen tilbyder dig. Du må højest være i den samme nytteindsats i op til 13 uger. 

Er du under 30 år, med uddannelse, og jobparat, vil du modtage kontanthjælp på en sats der svarer til den nuværende ungesats. Idag får en ung under 25 år, der bor for sig selv, ca. 6.700 kr. før skat.

Er du under 30 år, har en uddannelse, men jobcentret vurderer at du ikke umiddelbart er klar til at få et job, kan du få tilbud fra jobcentret, der skal hjælpe dig med på sigt at blive det. Det kan være virksomhedspraktik,  løntilskud, kursus eller nytteindsats. Du kan også få tilbud om støtte fra en mentor i op til 6 måneder. Derudover vil du som aktivitetsparat, og ikke jobparat, få ret til en koordinerende sagsbehandler, der kan hjælpe dig når du skal være i kontakt med flere forskellge afdelinger/ forvaltninger i kommunen, på samme tid.

Over 30 år, med og uden erhvervskompetencegivende uddannelse

Hvad enten du har en erhvervskompetencegivende uddannelse eller ej, vil du, når du er over 30 år, blive vurderet enten jobparat eller aktivitetsparat.
Som jobparat skal du aktivt søge job. Får du ikke et job indenfor de første 3 måneder skal du deltage i en såkaldt nytteindsats, i virksomhedspraktik eller et løntilskudsjob.

En nytteindsats betyder at du skal arbejde 37 timer om ugen, i et job som kommunen tilbyder dig. Du må højest være i den samme nytteindsats i op til 13 uger.

Som aktivitetsparat får du tilbud fra jobcentret, der skal hjælpe dig, med på sigt at blive parat til at tage et job. Det kan være virksomhedspraktik,  løntilskud, kursus eller nytteindsats. Du kan også få tilbud om støtte fra en mentor i op til 6 måneder. Derudover vil du som aktivitetsparat, og ikke jobparat, få ret til en koordinerende sagsbehandler, der kan hjælpe dig når du skal være i kontakt med flere forskellige afdelinger/ forvaltninger i kommunen, på samme tid. 

Når du er over 30 år, vil du, hvad enten du er jobparat eller aktivitetsparat, fortsat modtage kontanthjælp, på et niveau der svarer til det nuværende. 

Skærpede sanktioner

Vurderer jobcentret at du er i stand til at arbejde (jobparat), men ikke lever op til de krav der er, om at søge job, vil du fremover få en sanktion. Hvis du flere gange ikke lever op til de krav jobcentret stiller til dig, eller udebliver fra aktiviteter/møder, kan du blive sat under skærpet rådighed. Det vil betyde, at du dagligt skal møde op i jobcentret.
Samtidig tages der højde for, at personer der er vurderet aktivitetsparate, ikke altid vil kunne leve op til de krav der stilles til dem.

Læs mere om kontanthjælpsreformen

Vil du vide mere om kontanthjælpsreformen, og hvad det betyder for dig, kan vi anbefale dig at læse mere på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside

Kontakt Jobcenter Køge
Opdateret af Køge Kommune 07.09.20