Stofmisbrug

Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter tilbyder råd, vejledning og ambulant behandling til borgere over 18 år med stofmisbrugsproblemer.

Tilbuddet er til dig, som synes at det efterhånden har taget overhånd med stofferne. Det kan være, at du har svært ved at passe skole/arbejde eller i det hele taget oplever, at det ikke er dig der styrer stofferne, men at stofferne styrer dig.

Er du motiveret for at ændre eller helt stoppe dit forbrug af f.eks. hash, amfetamin, kokain, ecstasy, heroin eller andre lignende stoffer, har Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter forskellige tilbud, som kan hjælpe dig.

Du kan læse mere om Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter på deres hjemmeside

Du kan finde kvalitetsstandarden for social behandling for stofmisbrug her.

Pjecer og links om stofmisbrug

Netstof.dk - en portal for unge, hvor man åbent og anonymt kan tale om bl.a. rusmidler.

Brugerforeningen for aktive stofbrugere.

Center for Rusmiddelforskning

Sundhedsstyrelsen

Kontakt Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter
Opdateret af Forebyggelse og Sundhedsfremme 27.09.21