Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Lyngtoften

Lyngtoften er et botilbud til borgere med betydelige fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsnedsættelser.

Beboerne på Lyngtoften har behov for omfattende socialpædagogisk støtte for at klare en daglig tilværelse, og de har behov for praktisk bistand og praktisk støtte til personlig hygiejne, spisning med videre.

På Lyngtoften tager vi udgangspunkt i det hele menneske og de måder, hvorpå vi kan hjælpe og støtte det enkelte menneske i alle livets faser. Vi arbejder med at vedligeholde og udvikle kompetencer med udgangspunkt den enkeltes ressourcer og behov, både omkring praktiske og sociale færdigheder. I fritiden er der mulighed for socialt samvær i eget hus og i fælleshuset.
I weekender er der fælles morgenmad og aftensmad.

Du kan læse mere i ITC/Lyngtoftens virksomhedsplan og på Lyngtoftens hjemmeside


Fysiske rammer og beliggenhed

Lyngtoften er bygget i begyndelsen af 1980’erne og består af ni huse med i alt 28 boliger, samt et fælleshus. Bebyggelsen ligger i et almennyttigt boligområde tæt på Ølby station. Der er et godt stisystem, ad hvilket man nemt kan komme til butikscenter, busser og togforbindelse.

Der er et fælleshus med fællesrum, køkken, vaskeri, personalekontor og personalefaciliteter, herunder toiletter og garderobe.

Personale

Pædagoger, pædagogmedhjælpere og social- og sundhedsassistenter samt service- og rengøringsmedarbejdere og pedeller.

Brugerindflydelse

Med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og behov inddrages beboeren i daglige beslutninger. Fx er borgerne med til at udarbejde madplaner, købe ind, indretning af egen bolig, valg af fritidsaktiviteter, deltagelse i sociale arrangementer mv.

Derudover afholdes hus- og beboermøder. Beboerne inddrages i forskellige ad hoc udvalg, herunder ansættelsesudvalg (med høringsret) og festudvalg.

Beboerne inddrages i udarbejdelse af egne individuelle pædagogiske handleplaner.

Hvis du vil bo på Lyngtoften

Du skal henvende dig til Social- og Sundhedsafdelingen. Sagsbehandleren udarbejder en indstilling, hvorefter der bliver truffet en afgørelse på Social- og Sundhedsafdelingens visitationsmøde.

Bor du i en anden kommune end Køge, skal du henvende dig til din sagsbehandler i din egen kommune.

Kontakt Lyngtoften
Opdateret af Ældre- og Sundhedsafdelingen 15.07.19