Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Pedersvænge

Pedersvænge er et botilbud og bostøttetilbud til borgere med sindslidelse.

Pedersvænge er et socialpsykiatrisk botilbud, hvor der bor borgere, der pga. en sindslidelse har behov for hjælp, specialiseret støtte og rådgivning, og som har behov for at være i rammer, hvor der kan tilbydes døgnstøtte.

Hver boenhed har sin egen aktivitetsgruppe med både borgere og medarbejdere, som arrangerer udflugter, ture til festivaler eller besøg på restauranter. Beboerne deltager i planlægningen af den daglige kost og laver mad i fællesskab med medarbejderne.
I alle tre boenheder er der personale døgnet rundt.

Personalets grundholdning bygger på en opfattelse af, at alle borgere, der bor på Pedersvænge har et ønske om at tage ansvar for eget liv, og den enkelte er bedst til at løse egne problemer. Personalet lægger vægt på at yde en nuanceret indsats overfor den enkelte beboer. Indsatsen omfatter praktisk hjælp, omsorg, pleje, pædagogisk støtte med udgangspunkt i følelsesmæssige og sociale behov.

Vi tilbyder alle borgere en eller to kontaktpersoner. Det er kontaktpersonens opgave i samarbejde med borgeren at udarbejde en handleplan, støtte og vejlede i det daglige i forhold til de mål, der er aftalt med borgeren.

Hvis du vil vide mere
Læs mere på Pedersvænges hjemmeside og i Pedersvænges virksomhedsplan for 2015-2018.
Læs historien om en kvinde der efter 5 år på Pedersvænge, kan flytte i eget hus.
Læs pressemeddelelsen: Ansvar er den bedste hjælp - om Køge Kommunes fokus på at hjælpe borgerne tilbage til et liv på egen hånd.

Fysiske rammer og beliggenhed

Pedersvænge ligger i et villakvarter i Køge by, cirka 10 minutters gang fra Køge station, med S-tog, regionaltog og buslinjer til såvel regionens byer som til København.

Pedersvænge har til huse i det tidligere Køge Sygehus, som er ombygget til boliger. Pedersvænge består af tre etager med henholdsvis 11 og 12 boliger. Hver bolig består af et opholdsrum og et bad/toilet. På hver etage er der badeværelser, en til to fælles dagligstuer og to køkkener med spiseplads.

Personalet

Vi er en personalegruppe, hvor hovedparten af medarbejderne har en pædagogisk eller sundhedsfaglig uddannelse. Vi lægger stor vægt på at være veluddannede, så vi forstår de psykiske og sociale problemer, der er en konsekvens af en psykisk sygdom. Derfor er det vigtigt for os løbende at blive efteruddannet.
Derudover samarbejder vi med regionens psykiatriske sygehus Distrikt Køge.

Pedersvænge er uddannelsessted for social- og sundhedsassistentelever samt pædagogstuderende.

Brugerindflydelse

Beboerdemokrati er en del af hverdagen på Pedersvænge. Borgerne har indflydelse på alle beslutninger, der påvirker fællesskabet. Alle tre boenheder i huset har et Beboerråd, hvor alle borgerne kan være med. For hele huset er der et Brugerråd, med repræsentanter fra alle afdelinger.

Vi tilbyder den enkelte borger at få udarbejdet en handleplan en gang årligt. Udgangspunktet for handleplanen er borgerens egen opfattelse af, hvad der er vigtigt at få ud af opholdet.

Hvis du vil bo på Pedersvænge

Du skal henvende dig til Social- og Sundhedsafdelingen. Sagsbehandleren udarbejder en indstilling, hvorefter der bliver truffet en afgørelse på Social- og Sundhedsafdelingens visitationsmøde.

Bor du i en anden kommune end Køge, skal du henvende dig til din sagsbehandler i din egen kommune.

Kontakt Pedersvænge
Opdateret af Ældre- og Sundhedsafdelingen 22.10.15