Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Handicaphandleplanen

Handleplan for det handicappolitiske arbejde i Køge Kommune.

Handicaprådet i Køge Kommune har i samarbejde med medarbejdere og politikere udarbejdet en handleplan for det handicappolitiske arbejde i Køge Kommune. Køge Kommunes handicaphandleplan bygger på FNs standardregler om Lige Muligheder for handicappede. Det er hensigten, at handleplanen skal føre til en øget ligestilling af handicappede borgere på de områder, hvor kommunen har ansvaret for indsatsen.

"Det tilgængelige samfund" har været den overordnede målsætning for udarbejdelsen af handleplanen. Handleplanen er blevet til gennem et tværfagligt samarbejde mellem repræsentanter fra handicaporganisationer samt medarbejdere og politikere fra samtlige forvaltninger og fagudvalg. Denne proces har sikret en unik og givende dialog mellem brugerrepræsentanter, politikere og medarbejdere, som har medført en forankring af handicaphandleplanen i alle politiske udvalg og forvaltninger. Derudover har det tværfaglige samarbejde med revideringen af handicaphandleplanen medvirket til at sikre, at alle fagforvaltninger overordnet set er blevet forpligtiget i forhold til forankringen af de forskellige indsatsområder.

For at sikre forankringen og ansvaret for den løbende opfølgning af handleplanen, er det blevet besluttet, at de politiske fagudvalg hvert andet år inviterer Køge Handicapråd til et evalueringsmøde, hvor status og ajourføring af handleplanen drøftes.

 

Du finder Handicaphandleplanen her.

Kontakt Velfærdsforvaltningen
Opdateret af Velfærdsforvaltningen 08.05.14