Kvalitetsstandarder for handicap-, social- og psykiatriområdet

Kvalitetsstandarderne beskriver Køge Kommunes serviceniveau på handicap-, social- og psykiatriområdet.

Generel information om hjælp og støtte på socialområdet

Generel information om hjælp og støtte på socialområdet

Borgerstyret personlig assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance

Her kan du få svar på hvem kan søge om BPA, hvordan du søger, hvordan ansøgningen bliver behandlet og hvordan du klager over en afgørelse.

Botilbud

Kvalitetsstandard for botilbud beskriver serviceniveauet for midlertidige og længerevarende botilbud til borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse

Du kan læse mere om de enkelte botilbud i Køge Kommune på Tilbudsportalen

Socialtilsyn Øst fører driftsbaseret tilsyn med tilbuddene, og tilsynsrapporterne fra Socialtilsyn Øst kan findes her

Styrelsen for Patientsikkerhed fører sundhedsfagligt tilsyn med tilbuddene, og tilsynsrapporterne fra Styrelsen for Patientsikkerhed kan findes her

Kontaktpersonordning for døvblinde

Kvalitetsstandard for kontaktpersonordning for døvblinde

Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere

Kvalitetsstandard for kontant tilskud til ansættelse af hjælpere

Her kan du få svar på hvem der kan søge om kontant tilskud, hvordan du søger, hvordan ansøgningen bliver behandlet og hvordan du klager over en afgørelse.

Kørsel for stærkt synshandicappede

Kvalitetsstandard for kørsel for stærkt synshandicappede

Her kan du få svar på hvem der kan søge om ydelsen, hvordan du søger og hvordan ansøgningen bliver behandlet.

Ledsagerordning

Kvalitetsstandard for ledsagerordning

Ophold på Hegnetslund Krisecenter for kvinder og børn

Kvalitetsstandard for ophold på Hegnetslund Krisecenter for kvinder og børn

Social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte beskriver de muligheder, du har for at modtage hjælp og støtte indenfor området.
Formålet med indsatsen er at fremme dine muligheder for at klare dig selv, at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Før du kan få en ydelse, skal der laves en vurdering af om du er berettiget til støtten.

Undervisning i varmtvandsbassin for voksne

Kvalitetsstandard for undervisning i varmtvandsbassin for voksne

Kontakt Velfærdsforvaltningen
Opdateret af Velfærdsforvaltningen 20.04.22