Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Tilsyn

Her kan du læse om Køge Kommunes tilsyn på ældre-, social- og sundhedsområdet.

Tilsyn på ældre- og sundhedsområdet

Køge Kommune fører tilsyn hos kommunale og private leverandører af plejeboliger, hverdagsrehabilitering, personlig og praktisk hjælp samt træning. Tilsynene udføres som uanmeldte tilsyn 1 gang årligt.

Du kan se Køge Kommunes tilsynspolitik for ældre- og sundhedsområdet her.

Tilsynsrapporter 2018

Plejecentre:

Bjæverskov Ældrecenter
Boruphøj Plejecenter 
Lerbæk Torv Plejeboliger
Møllebo og Pedersvej Plejecenter
Nørremarken Plejecenter
Sandmarksbo Plejecenter
Tingstedet Plejecenter
Ølbycenter 64, Lyngbo og Lynghøj Plejecenter

Hjemmeplejen:

Område Nord
Område Syd
Område Øst
Område Vest
De Glade Vikarer (privat leverandør)
Rehabiliteringsteamet

Tilsyn på det specialiserede socialområde

På det specialiserede socialområde føres der tilsyn med ambulante tilbud, dag- og døgntilbud. Siden 2014 er det er Socialtilsyn Øst, der fører tilsyn med botilbud, krisecentre og misbrugstilbud. Du kan læse mere om Socialtilsyn Øst her.

Køge Kommune fører tilsyn med aktivitets- og samværstilbud, væresteder og beskyttet beskæftigelse. Du kan se Køge Kommunes tilsynspolitik for det specialiserede socialområde her. 

Tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med alle typer af behandlingssteder i sundhedsvæsnet, herunder også botilbud på det specialiserede område. Du kan læse mere om tilsynene fra Styrelsen for Patientsikkerhed her.

Her kan du finde Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsrapporter

Opdateret af Køge Kommune 19.02.19