Udsat for fysisk eller psykisk vold - eller trusler om vold?

Hvis du som kvinde er udsat for fysisk eller psykisk vold - eller trusler om vold - kan du og dine evt. børn få ophold og beskyttelse på kvindekrisecenter eller du kan få rådgivning. Der er også rådgivning for unge kvinder og mænd med etnisk minoritetsbaggrund, samt for mænd.

Hvad er vold?

Selvom du ikke har synlige mærker på kroppen, kan du godt være udsat for vold. Vold kan både være fysisk, seksuel, psykisk, materiel eller økonomisk - og ofte udsættes man for flere typer af vold samtidig. 
Her kan du læse eksempler på de forskellige typer af vold

Hjælp og støtte

Der er flere muligheder for at få hjælp og støtte, hvis du eller en du kender oplever vold i de nære relationer.

På hjemmesiden Lev Uden Vold er der råd og vejledning om fx krisecentre, skilsmisse, forældremyndighed mv. 

Du kan også altid ringe til den nationale hotline på tlf. 1888

Du kan også  få anonym rådgivning ved at ringe til Hegnetslund Krisecenter: tlf. 56 67 28 28 - telefonen er døgnåben.

Du kan også kontakte:

Har du brug for akut hjælp - så kontakt politiet.

Ophold på kvindekrisecenter

Du kan henvende dig på et hvilket som helst krisecenter i landet - nogle har døgnåbent. Du behøver ikke henvisning, og det er anonymt.

I Køge er der Hegnetslund Krisecenter for kvinder og børn.
Tlf. 56 67 28 28

Hegnetslund har døgnåbent.

Oversigt over krisecentre i Danmark
Du kan også få adressen på det nærmeste krisecenter ved at ringe - døgnet rundt - på den nationale hotline 1888.

Hjælp til unge kvinder og mænd med anden etnisk baggrund

Hvis du føler dig presset af din familie eller frygter tvangsægteskab, æresforbrydelser eller andre former for overgreb, kan Familiecenter Køge hjælpe dig. Du kan få rådgivning og evt. akut hjælp.

Hjælp til mænd, der er udsat for vold

Der er flere krisecentre for mænd, hvor du kan få rådgivning og midlertidigt ophold. I Horsens ligger Horsens Krisecenter og så har Mandecentret afdelinger flere steder i Danmark.

Der er også anonym og gratis rådgivning til både mænd og kvinder, der oplever problemer som vold mv. i Dansk Kvindesamfunds Rådgivning.