Boligsocial Helhedsplan

I Helhedsplanen Køge arbejder vi for at gøre boligområderne Karlemoseparken, Ellemarken, Hastrupparken og Søparken til endnu bedre steder at bo og leve i.

Boligområderne Hastrupparken, Ellemarken, Karlemoseparken og Søparken er gået sammen om en fælles boligsocial helhedsplan, der støttes af Landsbyggefonden, boligselskaberne og Køge Kommune.

Landsbyggefonden har bevilliget 10,8 mio. til aktiviteter og indsatser i de 4 områder i perioden 1. september 2021 til 31. august 2025. Helhedsplanen afløser den tidligere Boligsociale helhedsplan, der har løbet i perioden 2017-2021.

Der arbejdes med følgende fire hovedindsatsområder:

  • Uddannelse og Livschancer.
  • Beskæftigelse.
  • Kriminalitetsforebyggelse.
  • Sammenhængskraft og medborgerskab.

Målet og visionen er at skabe trygge hjem i bæredygtige fællesskaber i helhedsplanens boligafdelinger. Boligorganisationerne ønsker med denne helhedsplan at ændre omverdens fortælling om socialt udsatte boligområder til en stærk fortælling om tryghed og trivsel. 

Du kan læse mere her på Helhedsplanens hjemmeside

Koordinationsfora

Køge Kommune deltager i to fora, hvor boligselskaber, politikere, politi og kommune mødes om boligsociale indsatser. Det sikrer en helhedsorienteret indsats, som giver trivsel og tryghed.

Bestyrelse – Boligsocial Helhedsplan 

Bestyrelsen i den boligsociale helhedsplan har det overordnede ansvar for helhedsplanen 2021-2025 og sikrer samspillet mellem boligsociale og kommunale indsatser, og koordinerer og styrker samarbejdet mellem politikere, kommune og boligselskaber.

Bestyrelsen mødes 3-4 gange årligt.

Boligsocialt Forum

Boligsocialt Forum er referencegruppe for bestyrelsen af Helhedsplanen Køge 2021-2025, og har ingen formel beslutningskompetence og koordinerer samarbejdet mellem politikere, boligselskaber og politi om boligsociale indsatser.

Boligsocialt Forum består af syv byrådsmedlemmer, repræsentanter for de fire afdelingsbestyrelser i Hastrupparken samt fra boligselskaberne i Ellemarken, Karlemoseparken og Søparken, en repræsentant for Køge Lokalpoliti, Midt- og Vestsjællandspoliti, repræsentanter fra Køge Kommune samt Boligsocial helhedsplan.

Boligsocialt Forum mødes 1-2 gange årligt.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om Bestyrelsen samt Boligsocialt Forum så kontakt:
Rikke Willesen
Specialkonsulent

Tlf. 30 54 83 43

Kvindenetværk

Køges Kvindenetværk er et socialt netværk for alle kvinder i Køge Kommune. Formålet med netværket er at fremme kvinders styrke og viden igennem forskellige aktiviteter og events på tværs af kultur, etnicitet og social baggrund.

Aktiviteterne styres af kvinderne selv, men understøttes af den Boligsociale helhedsplan i Køge og Køge Kommune. 

Netværket består på nuværende tidspunkt af 8. marts gruppen, der arbejder med at arrangere foredrag og faglige arrangementer, der bl.a. skal styrke kvinders viden om kvinderettigheder i det danske samfund.

Eksempler på tidligere aktiviteter:

  • Mindfullnessgruppen, der afholdt 1) Mindfulness-og yoga-kursus og 2) NADA-forløb på tværs af boligområderne Ellemarken, Hastrupparken, Søparken og Karlemoseparken. 
  • Cafegruppen, hvor kvinder mødtes på tværs af etnicitet 
Se mere om Kvindenetværkets aktiviteter på netværkets side på facebook

Har du lyst til at være med i Køge Kvindenetværk, vil du være med til at starte en ny aktivitet op eller vil du bare vide mere, så kontakt Rikke Willesen på tlf. 30 54 83 43 eller mail .