Boligsocial anvisning

Hvis du bor i Køge Kommune og har et boligproblem kan kommunen måske hjælpe.

Hvis du får brug for en bolig

Hvis du bor i Køge Kommune og bliver boligløs på grund af fx skilsmisse, sygdom, ægtefælle/samlevers dødsfald eller lignende, har du flere muligheder:

Hvis du bor i en almen bolig eller er skrevet op til en almen bolig, skal du rette henvendelse til boligselskabet. Hvis dette ikke løser dit boligproblem, kan du rette henvendelse til Køge Kommune. Kommunen har mulighed for at anvise boliger i en del af det almene boligbyggeri i kommunen og du kan således blive skrevet op til en af disse boliger, hvis du bliver boligløs og opfylder kriterierne.

Kriterier for anvisning af bolig samt ansøgningsskema

Her kan du læse Køge Kommunes kriterier for anvisning af bolig

Man kan ikke blive skrevet op til en specifik bolig via den boligsociale anvisning og tildelingen af bolig sker ud fra en faglig vurdering og prioritering.

Køge Kommune kan ikke hjælpe dig med anvisning af bolig:

  • Hvis du er flyttet til kommunen med et forudsigeligt boligproblem (fx hvis du tager ophold hos familie, bekendte eller lignende).
  • Hvis du har indgået et periodebestemt/midlertidigt lejemål.
  • Hvis du har tilmeldt dig ulovligt på en adresse.
  • Hvis du er flyttet til en bolig, som du ved er uegnet i forhold til størrelse, økonomi eller lignende, allerede på tidspunktet, hvor du flytter ind.
  • Hvis du har solgt din bolig og ikke har børn under 18 år.

Hvis du er i tvivl kan du kontakte Socialafdelingen på tlf. 56 67 25 38 indenfor kommunens åbningstider.

Her finder du ansøgningsskemaet til boliger via den boligsociale anvisning.

Kontakt Socialafdelingen
Opdateret af Socialafdelingen 25.01.21