Tryghedsmåling i Ellemarken

Hvordan er det at bo i Ellemarken?

Det spurgte vi om i en tryghedsundersøgelse, som Køge Kommune gennemførte for alle beboere over 15 år i Ellemarken sidste efterår og denne vinter.
Vi fik mange svar, der samlet set giver et godt billede af, hvordan der er at bo i Ellemarken.

Hvad viste tryghedsundersøgelsen?

Der er mange pointer fra undersøgelsen, men vi kan se, at de ældre beboere er de mest tilfredse, og de unge beboere er mest utrygge.

Ellemarken er et godt sted at bo

 • 63 pct. af beboerne er enige i, at Ellemarken er et godt sted at bo
 • Beboere over 65 år er de mest tilfredse – 73 % af gruppen er glade for at bo i Ellemarken
 • ”Det gode naboskab” og ”det gode sammenhold” gør Ellemarken til et godt sted at bo.

Tryghed i Ellemarken

 • Flertallet af beboere føler sig trygge i Ellemarken, 27 pct. føler sig utrygge
 • 36 pct. af de unge mellem 18-29 år føler sig utrygge, og halvdelen af de unge er utrygge ved at færdes ude når det er mørkt
 • ”Unge der færdes i grupper” og ”åbenlys stofhandel” er topscorere over det, der kan skabe utryghed.

Interviews viser også, at I sætter pris på:

 • at Ellemarken ligger tæt på by og natur,
 • har billige og gode boliger
 • at området er velholdt og velfungerende.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget i Køge Kommune og boligselskabet og afdelingsbestyrelsen drøfter undersøgelsen på deres martsmøder i år. Målet er at tale om, hvor der er behov for at sætte ekstra ind.

Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte Bjarne Andersen, arbejdsmarkeds- og borgerservicechef i Køge Kommune:

FAKTABOKS

 • Spørgeskemaundersøgelsen blev i august/september 2021 sendt ud i e-boks til alle 1540 beboere over 15 år.
  631 svarede, hvilket giver en svarprocent på 41 pct.
 • Henover vinterperioden er der gennemført 31 dybdeinterviews og et fokusgruppeinterview med udvalgte beboergrupper.