Opdateret af Kontoret for skatter og afgifter 20.11.17