Ændret opkrævning af forbrugsafgifter

Ændringerne fra 2011 betyder at du nu får afregning af vand, fra KLAR Forsyning og renovation fra Køge Kommune. Den nye vandsektorlov betyder, at Køge Kommune og KLAR Forsyning ikke kan sende en samlet faktura for forbrugsafgifter, som det har været til 2010.

Det betyder at den kendte opkrævning af forbrugsafgifter for vand, spildevand, renovation, skorstensfejning og rotter ophørte med udgangen af 2010.

Vand og spildevand opkræves fra 1. januar 2011 af KLAR Forsyning.

Renovation, skorstensfejning og rottebekæmpelse bliver fortsat opkrævet af Køge Kommune.
Opkrævning af skorstensfejning og rottebekæmpelse sker via ejendomsskattebilletten.

Spørgsmål angående:

Vand og spildevand kan rettes til KLAR Forsyning, Revlen 2, 4600 Køge på tlf. 56 64 55 00

Åbningstid:
Mandag – torsdag kl. 09:00 – 15:30
Fredag kl. 09:00 – 12:00

Takster for afgifter til el, vand og kloak kan du finde på KLAR Forsynings hjemmeside. Spørgsmål til renovation, rotter og skorstensfejning kan rettes til Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge.  eller tlf. 56 67 67 67

Åbningstid:
Mandag – onsdag kl. 10:00 – 14:00
Torsdag kl. 12:00 – 18:00
Fredag kl. 10:00 – 13:00

Kontakt Kontoret for skatter og afgifter
Reklame for Borger.dk
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 02.08.17