Afregning af renovation

Her kan du læse, hvad din regning på renovation dækker over. Ejer du en bolig, skal du betale forbrugsafgifter. Den del, du betaler til Køge Kommune, dækker over betaling for renovation.

Afregningen:
Hvis du har haft ændringer i løbet af året, vil det fremgå af din afregning fx bestil større eller mindre container til dagrenovation. Vi sammenligner med dine acontobetalinger fra året og regulerer mere eller mindre forbrug over afregningen.

A conto:
Afregningen + 1. acontoopkrævning bliver udsendt i februar, til betaling den 10. marts. 1. aconto dækker perioden 1. januar til 30. juni.

2. aconto opkrævning bliver udsendt i august, til betaling den 10. september og dækker perioden 1. juli til 31. december.

Flytning og ejerskifte:
Ved ejerskifte udarbejder vi en flytteafregning, så du får tilsendt en opgørelse over renovationen på din ejendom indtil afståelsestidspunktet. Den nye ejer vil efterfølgende få tilsendt en acontoopkrævning fra overtagelsesdagen.

Er du tilmeldt  E-boks:
Vil opkrævningen blive sendt her til og du vil ikke modtage en papirfaktura med posten.
Er du tilmeldt PBS , sender vi afregningen sammen med din PBS-opgørelse.

Når du har en 110L sæk betaler du årligt 2.875,00 kr.
Når du har en 190L spand betaler du årligt 3.312,50 kr.

Storskrald, haveaffald og genbrugspladsen betales af alle borgere som en del af den samlede takst.

Her på siden kan du tilmelde dig SMS eller mailordning, så du får en besked, når der kommer afhentning af haveaffald og storskrald på din adresse.

Kontakt Kontoret for skatter og afgifter
Reklame for Borger.dk
Anmeld rotter på borger.dk
Opdateret af Økonomisk Afdeling 20.11.17