Lån til betaling af ejendomsskat

Penge

Du kan søge lån til betaling af ejendomsskat, tilslutningsudgifter og kloakudgifter, hvis du har fast bopæl i Danmark og modtager social pension/efterløn eller er fyldt 65 år. Du skal søge digitalt. Har du ikke mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i vores Borgerservice på Køge Rådhus. Du søger via nedenstående link, som leder dig videre til Borger.dk. Husk at have dit Nem-id parat, inden du går i gang.


Hvem kan søge om lån til betaling af ejendomsskat? 

For at være berettiget til Lån til betaling af ejendomsskat, skal følgende være opfyldt:

  • Du skal modtage folkepension, førtidspension, efterløn eller være fyldt 65 år.
  • Du skal have fast bopæl i Danmark.
  • Der skal være plads i friværdien i dit hus til at tinglyse et skadesløsbrev (pantebrev). Beløbet vi tinglyser afhænger af størrelsen på din årlige ejendomsskat. 
  • Du kan ikke få lån til betaling af ejendomsskat, hvis du samtidig får boligydelseslån.

Hvad koster det at få lånet?

Det koster ikke noget. Tinglysningsafgiften betales af kommunen.
Lånet forrentes med en årlig rente, og renten tilskrives lånet én gang om året. I 2018 er renten 1,00 % og i 2019 vil den blive på 0,88 %.

Hvor længe kan jeg få lån?

  • Lånet løber ind til det tinglyste skadesløsbrev er brugt op eller du flytter. 
  • Du har mulighed for at fortsætte lånet, hvis du stadig opfylder betingelserne, og der er yderligere plads i friværdien i dit hus til et nyt skadesløsbrev. 

Kan jeg sætte lånet i bero?

Ja, lånet kan godt sættes i bero. 
Du kan også vælge at indbetale et acontobeløb på lånet undervejs. 

Hvornår skal lånet betales tilbage?

  • Hvis du sælger dit hus.
  • Hvis du flytter (der er særlige regler ved flytning til plejehjem).
  • Din ægtefælle, kan i de fleste tilfælde overtage lånet, hvis du går bort.

Kan jeg få lån til både mit hus og mit sommerhus?

Du har kun mulighed for at få lån til enten dit hus eller dit sommerhus.

Hvor kan jeg få mere at vide?

Du kan kontakte Opkrævningen i Økonomisk afdeling på Køge Rådhus på telefon 56672450 eller sende os en mail på

Læs mere om lovgivningOpdateret af Økonomisk Afdeling 09.08.21