Grundejerforeninger

Nyere boligbebyggelse

Her på siden har vi samlet lidt nyttig viden om grundejerforeninger.

Vedtægter

Nye vedtægter og vedtægtsændringer kan underskrives via Tinglysningsretten. Dette af hensyn til de rettigheder og pligter, som grundejerforeningen og dens enkelte medlemmer (grundejere) har.

Tinglysningsretten opkræver en afgift for at tinglyse.

Læs mere på tinglysningsrettens hjemmeside:
Tingslysningsretten 

Har I spørgsmål til Kommunens godkendelse af vedtægter og vedtægtsændringer, kan I sende en mail til:

Grundejerforeningsliste og -kort

Se liste med kontaktpersoner på de grundejerforeninger vi har oplysninger om:  
Grundejerforeningslisten 

Hvis I ønsker jeres grundejerforening optaget på eller har ændringer til de eksisterende oplysninger, skal I sende en mail til: 

På nedenstående kort kan du søge en adresse og se om der findes en grundejerforening.

NB. Liste og kort revideres løbende, men indeholder kun de grundejerforeninger, som selv har indsendt oplysninger til Kommunen. Liste og kort er derfor ikke komplet.
Kontakt Anlægsafdelingen
Opdateret af Anlægsafdelingen 17.08.21