Byggesagsarkiv

Du kan se kommunens byggesager i vores digitale byggesagsarkiv herunder.


Byggesagsarkiv

Kommunen har ikke længere noget fysisk arkiv, da arkivet er blevet indscannet frem til 2007. Har du behov for at tilgå din arkivmappe, kan den tilgås via Filarkiv – Se vejledning herunder (Arkivet er ved at blive opdateret, så det kan være din sag ikke er tilgængelig endnu)
Såfremt din byggesag er arkiveret efter 2007, skal du anmode kommunen om aktindsigt. Det kan du gøre ved at sende en mail til PLAN@koege.dk 

Byggesagsarkiv 


  • Gå ind på Filarkiv  

  • Vær opmærksom på at du IKKE skal logge ind. 

  • Vælg din ejendom ved at vælge en adresse, matrikelnummer eller ejendomsnummer. 

  • Du kan se nu se en liste med byggesager på ejendommen, der er også vis et kortudsnit under listen. 

  • Ved at klikke på dokumentikonet eller sagstitel, vises byggesagen nu som en PDF-fil, som du kan udskrive eller gemme.

  • Du skal være opmærksom på, at enkelte sager ikke er tilgængelige for offentligheden p.g.a. personfølsomme oplysninger.

Kort over Køge Kommune 

På vores kort over Køge Kommune kan du finde oplysninger om de enkelte ejendomme i kommunen ved at søge på en adresse eller et matrikelnummer. Du kan fx se, hvilke lokalplaner, som gælder for en ejendom, se på luftfotos, vejforhold, matrikeloplysning mv.