Byggetilladelse

Før du går i gang med et nyt byggeri, en større ombygning eller andre væsentlige forandringer af et byggeri, skal du digitalt søge om tilladelse hos os i kommunen. Vi behandler din byggesag og afgør, om du kan få en tilladelse. Byggesagsbehandling i Køge Kommune faktureres pr. påbegyndt kvarter. Timepris i 2021 er 628kr.
Ved indsendelse af ansøgning, faktureres 1,5 times forbrug på sagsoprettelse og screening. Dette gebyr opkræves også hvis ansøger annullere sagen inden afgørelse

Via Byg og Miljø kan du hurtigt, enkelt og effektivt digitalt søge om den tilladelse, du har brug for. Du bliver guidet sikkert gennem og løbende informeret om, hvor langt du er i processen.

Du får en digital projektmappe, så du hele tiden kan holde øje med, hvor langt vi er kommet i behandlingen af din sag. Og du kan også vælge at få tilsendt en SMS eller en e-mail, når der er nyt i sagen.

Det er også i Byg og Miljø du ansøger om visse tilladelser på miljøområdet.

I Byg og Miljø søger du: 

  • Byggetilladelse til nybyggeri
  • Byggetilladelse til til- og ombygning
  • Tilladelser til nedrivning
  • Ændring af anvendelse af bygninger

Sådan fungerer Byg og Miljø

  • Log dig ind med din NemID. 
  • Start din ansøgning. (Du kan til enhver tid fortryde samt gå til og fra din ansøgning, når det passer dig. Og vi kan først se din ansøgning, når du har sendt den til os. Husk at trykke "Gem" og "Send", når du er færdig.)
  • Byg og Miljø hjælper dig undervejs i processen ved at gøre dig opmærksom på eventuelle mangler i din ansøgning.
  • Vi sender en SMS eller e-mail, når der er nyt til dig fra os.

  • OBS - Der skal søge særskilte tilladelser for regnvand og spildevand – det er ikke en del af byggetilladelsen

Sagsbehandlingstid

Sagstiden på din byggesag varierer alt efter, hvor komplekst dit byggeri er. Læs mere om vores servicemål og sagstider på byggesagsbehandlingen

Se om sagsbehandlingstider for erhvervsbyggeri her.

Byggesagsgebyrer

Her kan du se, hvad det koster at anmelde dit byggeri.

Enfamilieshuse, tilbygninger m.m. Klik her for at vise tabellen

Enfamiliehuse

2020

2021 

Nye enfamilieshuse, rækkehuse, sommerhuse. Timepris 620,00  628,00
Byggetilladelser (garage og carport mm. over 50 m2) samt helhedsvurdering under 50 m2. Timepris 620,00  628,00

 

Tiden til behandling af byggesager mm. registreres løbende for hver enkelt ansøgning. Der opkræves gebyr pr. påbegyndt 15 minutter. Priserne reguleres efter nettoprisindeks pr. 1.4.

Andre faste konstruktioner Klik her for at vise tabellen

Andre faste konstruktioner

2020 

 2021

Antenner, sceneanlæg, legepladser og tekniske anlæg. Timepris  620,00  628,00 

Tiden til behandling af byggesager mm. registreres løbende for hver enkelt ansøgning. Der opkræves gebyr pr. påbegyndt 15 minutter. Priserne reguleres efter nettoprisindeks pr. 1.4.

Nedrivning Klik her for at vise tabellen

Nedrivning 

2020 

2021 

Nedrivningstilladelse (ændres til timepris)  620,00 628,00 

Tiden til behandling af byggesager mm. registreres løbende for hver enkelt ansøgning. Der opkræves gebyr pr. påbegyndt 15 minutter. Priserne reguleres efter nettoprisindeks pr. 1.4.

Simple konstruktioner Klik her for at vise tabellen

Simple konstruktioner 

2020 

2021 

Carporte, udhuse, drivhuse og lignende mindre bygninger under 50 m2 som overholder byggereten  Gratis - oplyses blot til BBR Gratis - oplyses blot til BBR 


Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri Klik her for at vise tabellen

Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri

2020

2021 

Erhvervsbyggeri og etagebyggeri. Timepris  620,00  628,00

Tiden til behandling af byggesager mm. registreres løbende for hver enkelt ansøgning. Der opkræves gebyr pr. påbegyndt 15 minutter. Priserne reguleres efter nettoprisindeks pr. 1.4.

Industri- og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet Klik her for at vise tabellen

 

Industri, lager, jordbrug, drifts- og avlsbygninger 

2020

2021 

Erhvervsbyggeri, herunder landbrugsbyggeri 620,00  628,00

Tiden til behandling af byggesager mm. registreres løbende for hver enkelt ansøgning. Der opkræves gebyr pr. påbegyndt 15 minutter. Priserne reguleres efter nettoprisindeks pr. 1.4.

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Planafdelingen 01.06.21