Servicemål og sagsbehandlingstider

Køge Kommunes servicemål er, at alle får svar indenfor 7 dage.

Servicemål
Køge Kommunes servicemål er, at alle får svar indenfor 7 dage.

Et svar kan være i form af et kvitteringsbrev hvor modtagelse af ansøgning/forespørgsel bekræftes samt oplysning om hvem der er sagsbehandler på den aktuelle sag. Kvitteringsbrevet kan også indeholde oplysninger om, at ansøgningen er mangelfuld og der derfor skal fremsendes supplerende materiale til sagen.


Sagsbehandlingstider

Byggeaktiviteten i Køge er for tiden meget høj og vi har derfor en forventede byggesagsbehandlingstid der i øjeblikket ca. 8 uger, efter modtagelse af en fyldestgørende ansøgning. 

Kræver byggeriet tilladelse fra anden lovgivning, kan sagsbehandlingstiden være længere. Det kan for eksempel være, fordi byggeriet kræver dispensation fra lokalplan, ikke overholder byggeretten eller kræver en landzonetilladelse. Behandlingstiden kan også forlænges, hvis det viser sig, at sagen bliver mere omfattende end vi først har vurderet. Du vil i så fald blive kontaktet.


Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Planafdelingen 01.10.21