Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Sundhedsplejersken i skolen

Talebobler

Læs om sundhedsplejerskens tilbud i løbet af skoletiden.

Dit barn vil i 0., 2., 5 og 8. kl. blive tilbudt samtale og undersøgelse hos skolesundhedsplejen.

Der kan arrangeres yderligere samtaler/undersøgelser, hvis du, dit barn eller sundhedsplejersken vurderer, at der er behov for det på de øvrige klassetrin.

Du kan træffe skolesundhedsplejersken via. skolens forældreintra eller telefonisk på sundhedsplejerskens mobil.

Sundhedssamtale i 0. klasse

Alle børn i 0. klasse og deres forældre får tilbudt samtale med skolens sundhedsplejerske i løbet af det første skoleår.

Dit barn får en invitation med hjem fra sundhedsplejersken, som I sammen skal udfylde.

Til samtalen taler sundhedsplejersken med dit barn om, hvordan det har det. Dit barn får undersøgt syn, hørelse, farvesans og målt højde og vægt. Sundhedsplejersken undersøger også dit barn generelt og ser blandt andet efter, hvordan dit barn bruger sin krop.

Sundhedsplejersken taler også med dig om dit barns udvikling og sundhed.

Hent invitationen til sundhedssamtale i 0. klasse.

Inden I tager til undersøgelsen, skal I også udfylde Sundhedsplejerskens spørgeskema.

Sundhedssamtale i 2. klasse

Alle børn i 2. klasse og deres forældre bliver inviteret til en samtale med skolens sundhedsplejerske i løbet af skoleåret.

Dit barn får en invitation og et skema med hjem. Du skal udfylde skemaet sammen med barnet, inden I kommer til samtale.

Sundhedsplejersken vil tale med dit barn om, hvordan det har det. Dit barn får undersøgt syn og målt højde og vægt.

Hvis der er mistanke om nedsat hørelse, laves der en høreprøve. Sundhedsplejersken undersøger også dit barn generelt og følger op på dit barns motoriske udvikling.

Sundhedsplejersken taler også med dig om dit barns udvikling og sundhed.

Hent invitationen til sundhedssamtale i 2. klasse.

Sundhedssamtale i 5. klasse

Alle børn i 5. klasse får tilbudt pubertetsundervisning i grupper og en individuel samtale hos skolens sundhedsplejerske i løbet af skoleåret.

Dit barn får en invitation med hjem, som I sammen skal udfylde.

Sundhedsplejersken taler med dit barn om, hvordan det har det med udgangspunkt i invitationen.

Dit barn får undersøgt syn og målt højde og vægt. Hvis der er mistanke om nedsat hørelse, laves der en høreprøve.

Hent invitationen til sundhedssamtale i 5. klasse.

Sundhedssamtale i 8. klasse

I løbet af 8. klasse tilbydes dit barn en individuel samtale hos kommunallægen. Kommunallægen taler med dit barn om dets fysiske og psykiske trivsel. Samtalen er blandt andet med henblik på fremtidig erhvervsvalg.

Dit barn bliver målt og vejet.

Høreprøve, synsprøve og rygundersøgelse laves efter behov.

Dit barn får en invitation med hjem, som I sammen skal udfylde, og som skal medbringes til samtalen med kommunallægen.

Hvis du har behov for at komme i kontakt med kommunallægen, skal du kontakte skolens sundhedsplejerske.

Hent invitationen til sundhedssamtale i 8. klasse

Kontakt Sundhedstjenesten
Opdateret af Køge Kommune 21.08.15