Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Inklusion på skoleområdet

fotos:coluorbox.dk

PPR yder rådgivning og vejledning i forhold til inklusion på skoleområdet

Rådgivning, vejledning og supervision til lærer- og pædagogteam i skole og SFO:

  • Klassesamtaler, forbyggende og indgribende arbejde med klassens fællesskab og trivsel.
  • Observation i klassen og forslag til pædagogiske tiltag i forhold til klassen som helhed/enkelte børn.
  • I forhold til klasseledelse.
  • Sparring til udarbejdelse af handleplaner for klassen som helhed og for den enkelte elev.  

Rådgivning, vejledning og supervision til inklusionsvejledere (AKT - Adfærd-kontakt-trivsel):

  • Tilrettelæggelse af klasseforløb i forhold til at skabe inkluderende fællesskaber.
  • Processer med enkelte elever (herunder løsningsfokuserende processer med børn på individ og gruppeniveau). 

Rådgivning og vejledning til forældre.

Hvis du vil vide mere

Råd til forældre i at understøtte den gode trivsel i klassen - Indskoling

Råd til forældre i at understøtte den gode trivsel i klassen - Mellemtrin

Fællesskabets betydning 

Klassemødet  

Marte Meo som inklusionsmetode - artikel

Kontakt AKT Konsulent Signe Gramstrup Hansen
Opdateret af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 30.11.16