Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Sanser og motorik

Foto:Colourbox.dk

Fysio-  og ergoterapeuterne tilbyder rådgivning og vejledning til forældre i hjemmet og til personale og forældre i dagplejen, institutioner og skoler

 • I forhold til at fremme barnets motoriske kompetencer
 • Konkrete aktiviteter for børn med generelle nedsat motoriske færdigheder
 • Konkrete aktiviteter for børn med specifikke sansemotoriske udfordringer
 • Sparring med henblik på udarbejdelse af handleplan for en stue, gruppe eller klasse og for det enkelte barn
 • Sparring med henblik på implementering af aktiviteter i børnenes dagligdag: eksempler herpå kan være leg, undervisning og daglige færdigheder
 • Observation, undersøgelse og forslag til træningsaktiviteter målrettet pædagogiske tiltag.

Fysio- og ergoterapeuterne har mulighed for at observere, undersøge og teste

 • Sansebearbejdning
 • Skæve kranier
 • Generel udviklingsforsinkelse
 • Bløde/overbevægelige led
 • Grov og finmotorik
 • Mundmotorisk funktion (tale/spise)
 • Visuel perception (f.eks. rum – retningsopfattelse eller  øje-håndkoordination)
 • Motorisk urolige/passive børn
 • Opmærksomhed /koncentration
 • Neurologiske/fysiologiske problematikker (f.eks. Cerebral Parese, ADHD, Gigt)

Fysio- og ergoterapeuterne indgår i det tværfaglige samarbejde i PPR, samt med andre relevante faggrupper både i og udenfor Køge Kommune.

Endvidere har fysio- og ergoterapeuterne mulighed for:

 • At visitere til træningsenheden
 • Udredning af behov for og afprøvning af hjælpemidler i daginstitutioner og skoler
 • At tilbyde behandling af børn i Specialbørnehaven Vasebæk
Kontakt Motorik
Opdateret af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 23.10.13