Ferieplan for skoler

Her finder du ferieplaner for indeværende og kommende skoleår.

Ferieplaner for skoler og SFO

Ferieplan 2020/2021

Første skoledag

Mandag den 10. august 2020 

Efterårsferie i uge 42

Lørdag den 10. oktober 2020 – søndag den 18. oktober 2020 (begge dage inkl.)

Juleferie 

Lørdag den 19. december 2020 – søndag den 3. januar 2021 (begge dage inkl.)

Vinterferie i uge 8

Lørdag den 20. februar 2021 – søndag den 28. februar 2021 (begge dage inkl.)

Påskeferie

Lørdag den 27. marts 2021 – mandag 5. april 2021 (begge dage inkl.)

Bededagsferie

Fredag den 30. april 2021 – søndag den 2. maj 2021 (begge dage inkl.) 

Kristi Himmelfartsferie

Torsdag den 13. maj 2021 – søndag den 16. maj 2021 (begge dage inkl.)

Pinseferie 

Lørdag 22. maj 2021 - mandag 24. maj 2021 (begge dage inkl.)

Sommerferie

Lørdag den 26. juni 2021


Lukkeuger og -dage i SFO

SFO og Juniorklub holder lukket i den 3. og 4. uge af skolesommerferien og 42. I de 2 uger af sommerferien og i efterårsferien (42) vil der være mulighed for pasning 5 steder i kommunen for børn i SFO. Din sfo vil meddele, hvilke steder der holder åbent i lukkeugerne.

SFO og Juniorklub holder lukket dagen efter Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag, Juleaftensdag og Nytårsaftensdag samt en valgfri lukkedag, som besluttes af skolebestyrelsen. På disse dage er der ingen mulighed for pasning i SFO. Kontakt Børne- og Uddannelsesforvaltningen
Opdateret af Børne- og Uddannelsesforvaltningen 18.09.20