Find dit skoledistrikt

Her er oplysninger om skolerne og hvor du kan finde dem.

Nederst på denne side kan du søge dit skoledistrikt ved at indtaste din adresse.

Køge Kommunes folkeskoler henvender sig til alle kommunens børn og unge. Undervisningspligten er i følge Folkeskoleloven fra børnehaveklasse til og med 9. klasse, herunder specialundervisning efter behov.

Har du børn i skolealderen, eller et barn - der er på vej til at starte i skolen - så kan du under 'Skole og sfo' finde en lang række relevante emner. På de øvrige sider om skoler kan du bl.a. læse om skolestart eller finde oplysninger om feriedage og kommunens mulighed for at give dit barn særlig hjælp i skolen.

Folkeskoler og sfo

I Køge Kommune er der 14 folkeskoler af meget forskellig størrelse. Alle skolerne har 1 - 2 skolefritidsordninger (sfo) målrettet børn på forskellige alderstrin. Nogle skoler har også en ungdomsklub. Du kan læse mere om sfo og klubber her SFO og Juniorklub.


Skoler i nord

I den nordlige del af kommunen ligger 

  • Borup Skole, 
  • Ejby Skole og
  • Kirstinedalsskolen med 2 - 4 spor i 0. - 9. klasse 
  • samt Højelse Skole med 1 - 2 spor i 0. - 9. klasse.

Skoler i midt

I den midterste del af kommunen ligger Vemmedrupskolen med 2 spor i 0. - 9. klasse. I midt ligger desuden Asgård Skole, Ellemarkskolen, Sct. Nicolai Skole og Søndre Skole med 2 - 4 spor i 0. - 9. klasse. 

I område midt ligger desuden kommunens 10. kl. center Campus.

Skoler i syd

I den sydligste del af kommunen ligger Skovboskolen med 2 - 3 spor i 0. - 9. klasse. 

I syd ligger desuden Hastrupskolen, Herfølge Skole og Holmebækskolen med 2 - 3 spor i 0. - 9. klasse samt Alkestrupskolen med 1 spor i 0. - 7. klasse.

Herudover ligger i syd Ellebækskolen, der er et tilbud til elever med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Ellebækskolen har elever fra 0. - 9. klasse. Ellebækskolen er placeret i den nu nedlagte Gørslev skoles lokaler.

I syd ligger herudover Holmehus, der er en specialskole for elever med socioemotionelle udfordringer.

Find dit skoledistrikt via vejnavn

Kort med skoledistrikter, tryk på feltet søg og indtast vejnavn.