Indskrivning i skole og SFO skolestart

Fylder dit barn 6 år næste kalenderår skal du logge på www.indskrivning.dk i november 2020 for at skrive dit barn op til skole og SFO. Også hvis I vælger privatskole.
Er dit barn ældre og er I flyttet til Køge Kommune, kan du henvende dig på distriktsskolen.

Hvad spørger de om på indskrivning.dk?

Når du i november går ind på www.indskrivning.dk, skal du logge ind med NemID. Der er en række spørgsmål, som du kan se i dette indskrivningsskema.
Du kan også indmelde dit barn i SFO i forbindelse med skoleindskrivningen.

Der er åbent for indskrivning fra d. 1. november og frem til d. 30. november 2020. 

I højre side her finder du en pjece og et informationsbrev til forældre. Du kan få hjælp på din lokale skole. Du kan finde din distriktsskole på kortet nederst på denne side. Skriv dit barns folkeregisteradresse i søgefeltet. 

Samtykkeerklæring - tilladelse til samarbejde mellem daginstitution og skole

I forbindelse med indskrivningen vil du blive præsenteret for en samtykkeerklæring. Den giver skolen mulighed for at samarbejde med det dagtilbud, dit barn har gået i før skolestarten.

Du kan læse samtykkeerklæringen her.


Vejledninger

Hvis du har spørgsmål om dit barns skolestart, kontakt din lokale skole. Du finder skolens telefonnummer i pjecen ' Velkommen i skolen' her til højre.

Herunder er der mere om det meste der er beskrevet i pjecen "Velkommen i skole".

Hvornår skal mit barn starte i SFO?

Børn, der er tilmeldt SFO, starter i SFO den 1. april samme år, som de starter i skole. Hvis dit barn er startet i skole, kan du når som helst henvende dig til skolens kontor eller i SFO'en, og indmelde dit barn. Skal dit barn starte i friskole eller privatskole, skal du huske at udmelde barnet fra daginstitutionen inden skolestart til gældende frister. 

Hvordan gør jeg, hvis jeg ønsker en anden skole?

Hvis du ønsker, at dit barn skal gå på en anden folkeskole end distriktsskolen, kan du søge om det, når du indskriver dit barn via den digitale skoleindskrivning. Dit ønske vil blive imødekommet, hvis der er mindre end 24 elever i børnehaveklassen på den skole du ønsker. Er der flere ønsker, end der er pladser, fordeles pladserne efter Køge Kommunes kriterier for frit skolevalg: 1. Søskendekriteriet: Børn, der har søskende, som i forvejen går på skolen, optages før børn, der ikke har søskende på skolen. 2. Afstandskriteriet: Børn, der bor tættere på skolen, optages før børn, der bor længere væk. Alle ansøgninger behandles ens. Det har altså ingen betydning, om du søger i starten af indskrivningsperioden eller lige inden fristens udløb. Ønsker du en folkeskole i en anden kommune skal du selv tage kontakt til skolen og få indskrevet dit barn der.

Kan mit barn følges med kammeraterne fra børnehave?

Kun hvis de skal på samme skole. I børnehaverne går der tit børn fra flere forskellige skoledistrikter. Du kan altså ikke være sikker på, at dit barns kammerater har samme distriktskole som dit barn.

Kan mit barns skolestart udsættes et år?

Det er i ganske særlige tilfælde muligt at lade barnet begynde i skole et år senere, end undervisningspligten indtræder. Det er kommunalbestyrelsen, der skal godkende, at skolestarten bliver udsat. I Køge Kommune har kommunalbestyrelsen overladt kompetencen til skolelederne. Beslutning om at udsætte skolestarten skal træffes i kalenderåret, hvor barnet fylder seks år og senest før skoleårets start den 1. august. Hvis et barns skolestart skal udsættes, skal det ske på baggrund af en individuel vurdering af barnet, og udsættelsen skal i givet fald være begrundet i barnets udvikling. Skolestarten kan kun udsættes med et enkelt år. Har du et ønske om, at dit barns skolestart udsættes et år, skal du markere det på skærmbilledet 'Skolevalg' i den digitale skoleindskrivning. Det er skolelederen, der beslutter, om der er tilstrækkelige pædagogiske grunde til at lade dit barn starte et år senere. Inden beslutningen vil skolelederen gå i dialog med dig og evt. også med dit barns daginstitution. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) bliver inddraget i beslutningen.

Kan mit barn få kørsel til skole?

Hvis du vil vide, om dit barn er berettiget til kørsel til skole, skal du henvende dig til distriktsskolen. Hvis du har valgt en anden skole end distriktsskolen, friskole eller privatskole, skal du selv sørge for befordring til dit barn.

Læse mere om kørsel til skole her.

Indskrivning.dk til friskole og privatskole?

Ja, du skal også benytte indskrivning.dk, hvis dit barn skal på friskole eller privatskole. På skærmbilledet 'Skolevalg' i den digitale skoleindskrivning skriver du, hvilken skole, barnet skal gå på. Bemærk, at du også selv skal henvende dig til friskolen eller privatskolen og indskrive barnet der.

I følge lovgivningen har kommunen pligt til at sikre, at alle børn går i skole. Derfor vil vi meget gerne vide, hvor dit barn skal gå i skole.

Hvis dit barn skal starte i friskole eller privatskole skal du huske at udmelde barnet fra daginstitutionen efter de gældende frister. Hvis du glemmer det, vil du fortsat skulle betale for pladsen. Friskoler og privatskoler kan have forskellig skolestart, og derfor kan barnet ikke automatisk udmeldes af daginstitutionen.

Kan jeg fortryde fravalg af distriktsskolen?

Hvis du fortryder, at du ikke valgte barnets distriktsskole, kan dit barn kun indskrives på distriktsskolen, hvis der er plads på skolen efter kriterierne for frit skolevalg. Se ovenfor under punktet 'Hvordan gør jeg, hvis jeg ønsker en anden skole'.

Hvilken skole er distriktsskolen?

Skolerne har hver deres skoledistrikt. Dit barns folkeregisteradresse bestemmer, hvilket distrikt I hører til, og dermed hvilken skole dit barn bliver tilbudt en plads på. Du kan se alle skoledistrikter på dette kort . Tast adressen ind i søgefeltet, og se, hvilket skoledistrikt, dit barn hører til.

En liste med alle skolers adresse og telefonnumre kan findes her


Kontakt Børne- og Uddannelsesforvaltningen
Opdateret af Børne- og Uddannelsesforvaltningen 28.10.20