Kørsel til skole

Hvis skolevejen er lang eller særlig farlig skal dit barn tilbydes kørsel.

Hvor og hvornår kan I få betalt skolekørsel?

Sekretæren på skolen administrerer befordring. Har eleven langt til skole, er skolevejen farlig eller er eleven kommet midlertidigt til skade, bliver dit barn kørt enten med skolebus, taxa eller offentlige transportmidler.

Efter sommer er skolernes administration åben 1 uge før skolestart.

10. klasse Campus Køge, kontakt skolens kontor.

Husk, at dit barn ikke kan få betalt befordring, hvis I selv har valgt, at barnet skal gå på en anden skole end distriktsskolen.

Du kan læse mere om retningslinjerne for skolekørsel i Køge Kommune her. 

Hvis skolevejen er lang

Folkeskoleloven sætter grænser for, hvornår kommunen skal tilbyde kørsel, fordi skolevejen er for lang. Afstanden varierer på de forskellige klassetrin, fordi større børn er mere sikre i trafikken og kan cykle længere.

Dit barn kan få kørsel til skole, hvis afstanden mellem hjem og skole er længere end:

0. til 3. klasse - 2½ km.

4. til 6. klasse - 6 km.

7. til 9. klasse - 7 km.

10. klasse - 9 km.

Hvis skolevejen er farlig

Kommunen samarbejder med politiet, som vurderer, hvornår en vej er for farlig for børn på forskellige klassetrin.

Distriktsskolen kan oplyse dig om de trafikfarlige veje: De ved, hvilke veje, politiet har vurderet som farlige.

På kortet nederst på denne side kan du indtaste din adresse, og se om jeres skolevej er vurderet trafikfarlig. Skolen har ret til at anvise jer en sikker skolevej, hvis det er muligt. Skolevejen behøver altså ikke at være den korteste vej mellem hjem og skole.

Hvis en elev på en ungdomsuddannelse er syg eller kommet til skade

Hvis dit barn eller en elev på ungdomsuddannelse i en periode ikke kan komme til skolen, f.eks. på grund af et brækket ben, kan I få hjælp til kørsel. Kontakt send lægefaglig dokumentation til Børne- og Uddannelsesforvaltningen på , som hvis I er berettiget til kørsel udarbejder en bevilling.

Klagemuligheder

Hvis du vil klage over noget i forbindelse med dit barns kørsel til skole, kan du først henvende dig til skolelederen på distriktsskolen.

Er du ikke tilfreds med skolelederens afgørelse, kan du inden fire uger klage til Børne- og Uddannelsesforvaltningen i Køge Kommune. Kommunens afgørelse kan ikke ankes til anden myndighed.


Kontakt Børne- og Uddannelsesforvaltningen
Opdateret af Børne- og Uddannelsesforvaltningen 28.10.20