Skoleskift

Der er frit skolevalg i Danmark. Som forældre har du pligt til at sørge for, at dit barn bliver undervist. Du kan selv vælge, om du vil indskrive dit barn i en folkeskole, en friskole, en privatskole, eller om du vil sørge for hjemmeundervisning.

Flytning til anden folkeskole i Køge Kommune

Du kan søge om at få dit barn flyttet til en anden skole end distriktsskolen. Du skal både henvende dig til distriktsskolen og den ønskede skole. Dit ønske kan kun opfyldes, hvis elevtallet, i den klasse dit barn skal gå i, ikke overstiger 24 elever med dit barn (for skoler med flere spor er elevtallet et gennemsnit for årgangen). 

Dispensation for frit skolevalg

Der er frit skolevalg i Danmark. Det betyder, at der kan søges om optag på en anden skole end den, der er distriktskolen. Det forudsætter, at elevtallet, i den klasse barnet skal gå i, ikke overstiger 24 elever med dit barn (for skoler med flere spor er klassestørrelsen et gennemsnit for årgangen). 

For elev nr. 24 - 28 har Byrådet besluttet, at Skoleudvalget kan give dispensation fra reglen om frit skolevalg. Ansøgning sendes til mail BUF@koege.dk, med overskriften "Ansøgning om dispensation fra reglen om frit skolevalg". Beskriv baggrund for ønsket om frit skolevalg samt navn og cpr. nummer på eleven. Ansøgningen bliver forelagt skoleudvalget på næstkommende møde. Udvalget har møde 11 gange om året. 

Forvaltningen giver besked om ansøgningen er imødekommet eller ikke imødekommet, indenfor en uge efter udvalget har holdt møde.  

Kan jeg få tilskud til befordring til en anden folkeskole end distriktskolen?

 
Har du selv valgt, at dit barn skal gå på en anden skole end distriktsskolen, er du selv ansvarlig for befordring mellem hjem og skole uanset skolevejens længde og sikkerhed.  

Kan jeg fortryde skoleskiftet? 

Hvis du og dit barn fortryder et skoleskift og ønsker at vende tilbage til distriktsskolen, kan dette kun lade sig gøre, hvis der er plads efter de gældende regler om flytning til anden folkeskole i Køge Kommune, se ovenfor. 

Skoleskift til privatskole

Hvis du har besluttet, at dit barn skal indskrives i en privatskole, skal du meddele det til distriktsskolen. Det er distriktsskolen, der holder styr på, at alle kommunens børn modtager en eller anden form for undervisning.  

Kan jeg få tilskud til betaling af privatskole? 

Du skal selv kontakte privatskolen med henblik på at søge tilskud til dit barns privatskoleophold. Der er ikke noget tilskud fra kommunen.  

Kan jeg få tilskud til befordring til privatskole? 

Har du selv valgt, at dit barn skal gå på privatskole, er du selv ansvarlig for befordring mellem skole og hjem uanset skolevejens længde og sikkerhed.  

Kan jeg selv undervise mit barn?

Du kan søge om tilladelse til at hjemmeundervise dit barn. Kommunen skal føre tilsyn med at undervisningen er i orden. Det vil som oftest være en skoleleder fra distriktskolen der fører tilsyn. Du søger om tilladelse til hjemmeundervisning ved at skrive til buf@koege.dk. Du har ikke krav på at modtage undervisningsmaterialer m.v. fra kommunen.