Strategi, vedtægt, rapport, mål og indhold m.m.

Her finder du inklusionsstrategi, kvalitetsrapport, styrelsesvedtægt mål, digitaliseringsstrategi og indhold SFO.

Inklusionsstrategi 0 - 18 år

Behovet for større inklusion har gennem flere år været et politisk tema både kommunalt og nationalt. Køge Kommune har en solid kultur for inklusion. I 2013 gennemførte vi en massiv indsats med efteruddannelse af personalet, ressourceteam på alle skoler m.v. 

Begrundelserne for større inklusion er mange. Den inkluderende skole skaber børn og unge, der er i stand til at tackle en kompleks og foranderlig verden, og hvor mangfoldighed og grundlæggende respekt for forskelligheder er grundlaget for at fastholde vores demokratiske samfund. Derfor er det vigtigt, at de fleste børn får mulighed for at være en del af børnefællesskabet og klassefællesskabet ved at blive inkluderet i de almene tilbud i dagtilbud og skole.

Når vi ønsker at skabe trivsel, læring og udvikling for det enkelte barn, skal vi derfor prioritere arbejdet om relationerne og rammerne. Derfor flytter vi i den nye strategi fokus fra det enkelte barn til fokus på det fælles: De inkluderende fællesskaber. 

Du kan læse 'Strategi for inkluderende fællesskaber i skole og SFO' her

Du kan læse mere om Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings (PPRs) tilbud om inklusion for 0 - 6 år og på skoleområdet her.

Kvalitetsrapport for skoler

Der skal fremover udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år. Det forventes, at rapporten fremover skal vedtages i kommunalbestyrelsen senest den 31. marts i lige år og skal omfatte det skoleår, som afsluttes året før.

Den seneste kvalitetsrapport er fra 2019 og er godkendt i Byrådet den 25. august 2020. 

Du kan finde den fælles rapport for Køge Kommunes skoler 2019 her

Styrelsesvedtægt for folkeskoler

De overordnede ramme for skolerne i Køge Kommune er beskrevet i styrelsesvedtægten med tilhørende bilag.

Styrelsesvedtægten omhandler retningslinjer for skolebestyrelserne, skolernes ledelse samt de rådgivende organer, der er tilknyttet skolerne f.eks. Fælleselevrådet.

Bilaget til styrelsesvedtægten beskriver detaljer om skolernes antal, skoledistrikter, specialtilbud og meget mere.

Den seneste revision af styrelsesvedtægt og bilag for Køge Kommunes Skolevæsen er revideret og godkendt af Byrådet oktober 2015.

Endelig styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen

Endelige bilag til styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen

Mål og indhold for SFO

Skolerne skal udarbejde en mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. Mål- og indholdsbeskrivelsen skal ligge på skolens hjemmeside og skal bl.a. indeholde følgende:

  • Samspillet mellem skolefritidsordningens aktiviteter, skolens undervisning og det samarbejde med forældrene, der foregår mellem skole og hjem. 
  • De overordnede rammer for de pædagogiske aktiviteter og det samarbejde med forældrene, der foregår i skolefritidsordningen.
  • I hvilket omfang og på hvilken måde, der tilbydes støtte til lektier i SFO.

  • Støtten og udfordringerne til børn med særlige behov eller forudsætninger.

  • Krop og bevægelse skal inddrages i hverdagen, herunder i hvilket omfang det sker i samarbejde med idrætsforeninger.

  • Sammenhæng mellem dagtilbud og SFO, herunder videregivelse af oplysninger om børnene.

Mål- og indholdsbeskrivelserne skal supplere den samlede indsats i dagtilbud, børnehaveklasse, indskoling og SFO, som skal sikre, at børnene får en god start på skolelivet. 

Strategi for digitalisering og brug af digitale medier i undervisningen 

Digitaliseringsstrategi 2016-2020

Strategi for brug af digitale medier i undervisningen 


Forsikringsmæssige fakta ved benyttelse af digitalt udstyr i skolerne - marts 2014.

Opbevaring og brug af elevernes eget udstyr - marts 2014.

Kontakt Børne- og Uddannelsesforvaltningen
Opdateret af Børne- og Uddannelsesforvaltningen 19.03.21