Kultur- og Idrætsrådet

Køge Kommunes Kultur- og Idrætsråd er med til at udvikle kultur- og idrætsområdet i Køge Kommune.

Kultur- og Idrætsrådet er høringsorgan til Kultur- og Idrætsudvalget inden for folkeoplysningspolitikken samt budget og tilskudsregler. Rådet er dermed talerør for kommunens samlede fritidsområde.

Hvis du vil vide mere

Læs mere om Kultur- og Idrætsrådet.