Parker og grønne områder

Barn og voksne sidder på træbro ved Køge Å og kigger på ænder

Køge Kommune byder på en masse grønne områder – alt fra græsplæner, byparker til større naturområder. Du har rig mulighed for at benytte kommunens grønne områder til forskellige formål. Flere af vores grønne område er indrettet med udstyr til et aktivt udeliv - som f.eks fodbold- og håndboldmål og træningsredskaber.

Din brug af grønne områder

Der er forskel på, om du er en enkeltperson, en forening, et cirkus eller lignende der benytter de grønne områder.

Som almindelig borger kan du frit bruge de offentlige parker og grønne områder - jo flere der får glæde af alle de dejlige grønne arealer kommunen har - jo bedre.

Hvad må jeg?

Du er altid velkommen til at invitere familien på frokost i det grønne, arrangere en rundboldkamp, sætte dig på en af bænkene og læse en god bog, tage solbad eller bare sidde og nyde området og naturen.

I Lovparken er der i 2020 opsat nye ordensreglementer ved indgangene til parken.

Hvad skal jeg huske?

Når du bruger områderne, er der nogle enkle regler du skal overholde:

  • Ryd op efter dig selv - aflever arealet pænt og ordentligt.

  • Hvis du har hund, så fjern dens efterladenskaber - og husk at det ikke er alle der er trygge ved løse hunde.

  • Lad være med at afspærre arealer og dermed hindre offentlig adgang for øvrige borgere.

  • Vis hensyn til eventuelle naboer og andre der færdes i området.

Foreningers brug af grønne områder

Hvis jeres forening eller kreds vil låne en af kommunens parker, grønne arealer eller kunstgræsbaner, skal I udfylde og sende en ansøgning:

Ansøge om at benytte kommunens arealer

Hvis I er i tvivl om hvordan du udfylder ansøgningsskemaet kan I se video om det her:

Hvordan udfylder jeg ansøgningsskemaet

Ansøgningsfrist

Du skal regne med at der går minimum 14 dage før du får svar på din ansøgning. Hvis der er tale om større arrangementer, som kræver politisk godkendelse skal I regne med en behandlingstid, der er noget længere.

Lejeafgift og depositum

Tilladelsen gives med en række betingelser, der skal opfyldes - deriblandt at der skal betales et depositum. Depositummet betales tilbage efter endt arrangement, hvis arealet er i samme stand som det blev modtaget.

Se vores takstblad her.

Kommercielt brug af grønne arealer

Hvis jeres cirkus, tivoli eller lignede vil leje en af kommunens arealer, skal I udfylde og sende en ansøgning: 

Ansøge om at benytte kommunens arealer

Hvis du er i tvivl om hvordan du udfylder ansøgningsskemaet kan du se video om det her:

Hvordan udfylder jeg ansøgningsskemaet

Ansøgningsfrist

I skal regne med at der går ca. 1 måned før I får svar på jeres ansøgning. Hvis der er tale om større arrangementer, som kræver politisk godkendelse skal I regne med en behandlingstid på 2-3 måneder.

Læs mere i arrangørguiden.

Lejeafgift og depositum

Tilladelsen gives med en række betingelser, der skal opfyldes - deriblandt at der skal betales en lejeafgift og et depositum. Depositummet betales tilbage efter endt arrangement, hvis arealet er i samme stand som det blev modtaget.

Se vores takstblad her.

Hunde og hundegårde

Hvis du har din hund med i kommunens parker og grønne områder, på idrætsanlæg og på stranden, skal du som hundeejer huske:

  • at vise hensyn til andre - det er ikke alle, der er trygge ved løse hunde.

  • at din hund må kun være uden snor, hvis du har fuld kontrol over den.

  • at fjerne din hunds efterladenskaber.

Hunde på stranden

På stranden skal hunde føres i snor i perioden 1. april - 30. september. Vær opmærksom på at der på Ølsemagle Revle er særlige regler, af hensyn til fuglene i området.

Læs mere om strandene her.

Hunde på stadion og idrætsanlæg

På stadion og idrætsanlæg skal din hund være i snor, også her skal du fjerne din hunds efterladenskaber.

Regler om færdsel med hunde

I følgende kan du læse mere om de regler der gælder når du færdes med hunde:

Hundegårde

Skal din hund løbe frit kan du bruge en af kommunens 6 indhegninger til hundeluftning. Nedenfor kan du læse mere om hundeluftergårdene og se hvor de ligger:

Kommunens træpolitik

Læs om kommunens træpolitik her.

Brug af Grønne arealer - priser for leje og depositum Klik her for at vise tabellen

Depositum pr. arrangement 

2021 

2022 

Indtægtsgivende arrangementer, hvor overskuddet går til foreningslivet i Køge Kommune

5.000,00 

5.000,00 

Kommercielle arrangementer på arealerne: Lovparken-Køge, Dyrskuepladsen-Køge, Vordingborgvej/ Søllerupvej-Herfølge, Savværksgrunden-Borup og Byparken-Bjæverskov

 10.000,00 

10.000,00 

Kommercielle arrangementer på arealerne: Tangmoseskoven-Køge, Nordstranden-Køge, P-plads v. Nordstranden-Køge, Skovareal v. Ølsemaglevej, Rishøjvej/ Ølsemaglevej, Skolevej/Ølsemaglevej, Tingstedet-Herfølge, Trekanten-Algestrup og Møllelundparken-Borup

10.000,00 

10.000,00 

Kommercielle arrangementer på øvrige arealer    0,00   0,00 

Særlige større kommercielle arrangementer, der skal udvalgsbehandles

Fastsættes i hvert enkelt tilfælde under hensyn til en skønnet risikovurdering

Fastsættes i hvert enkelt tilfælde under hensyn til en skønnet risikovurdering

Leje pr. døgn pr. arrangement

2021 

2022 

Indtægtsgivende arrangementer, hvor overskuddet går til foreningslivet i Køge Kommune  0,00   0,00 
Kommercielle arrangementer på arealerne: Lovparken-Køge, Dyrskuepladsen-Køge, Vordingborgvej/Søllerupvej-Herfølge, Savværksgrunden-Borup og Byparken-Bjæverskov   1.000,00  1.000,00 
Kommercielle arrangementer på arealerne: Tangmoseskoven-Køge, Nordstranden-Køge, P-plads v. Nordstranden-Køge, Skovareal v. Ølsemaglevej, Rishøjvej/ Ølsemaglevej, Skolevej/Ølsemaglevej, Tingstedet-Herfølge, Trekanten-Algestrup og Møllelundparken-Borup   500,00   500,00 
Kommercielle arrangementer på øvrige arealer   250,00   250,00 
Særlige større kommercielle arrangementer, der skal udvalgs- behandles  Fastsættes i hvert enkelt tilfælde under hensyn til arrangementets størrelse Fastsættes i hvert enkelt tilfælde under hensyn til arrangementets størrelse 

Cykelparkering Køge Nord 

2021 

 2022

Cykelparkering Køge Nord, årligt 

200,00 

200,00 

Mobile salgsvogne pr. sæson pr. kvm 

2021 

2022 

Sommersæson: 15. marts - 31. oktober  

493,00 

516,00 

Vintersæson: 1. november - 14. marts 

493,00 

516,00 

Kontakt Anlæg og Myndighed
Opdateret af Anlæg og Myndighed 15.02.22