Idræts-, fritids- og kulturplan for Køge Nord Skovby

I Køge Nord er en helt ny bydel ved at udvikle sig: Køge Nord Skovby vil i de kommende år udvikle sig til en mangfoldig bydel med stationsnært kontorbyggeri, 1600 boliger, innovativt erhverv og en udvidelse af Skandinavisk Transportcenter. Området vil have et markant fokus på idræt, fritid og kultur.

Idræts-, fritids- og kulturplan for Køge Nord Skovby

Kultur- og Idrætsudvalget vedtog på møde den 30. marts 2020, at igangsætte arbejdet med en idræts-, fritids- og kulturplan. Idræts-, fritids- og kulturplanen skal sikre, at man politisk og administrativt har et idékatalog til såvel midlertidige som varige idræts-, fritids- og kulturaktiviteter i byudviklingsområdet. Aktiviteterne skal bidrage til en bæredygtig og mangfoldig bydel med fokus på nærheden til skov, natur og fællesskaber.
Læs Idræts-, fritids- og kulturplan for Køge Nord Skovby Godkendt på Kultur- og Idrætsudvalget den 11. januar 2021.

Handleplan for Køge Nord Skovby

Byrådet bevilgede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021-2023 15 mio. kr. fordelt med 5 mio. kr. pr. år til Idræts-, fritids- og kulturplanen. Midlerne udmøntes løbende jf. vedtaget handleplan:

Læs handleplan for Køge Nord SkovbyGodkendt på Kultur- og Idrætsudvalget 1. februar 2021.

Åben følgegruppe

I forbindelse med idræts-, fritids- og kulturplanen for Køge Nord Skovby har vi oprettet en følgegruppe. Følgegruppen er åben for alle og optager løbende medlemmer. 

Som medlem kan du følge udviklingen af idræts-, fritids- og kulturplanen og den efterfølgende fase med realisering. Følgegruppens opgave er, at repræsentere forskellige interesseområder på halvårlige følgegruppemøder samt videndele proces og indhold i idræts-, fritids- og kulturplanen overfor foreninger, aktører og borgere i Køge Nord og opfordre andre relevante til at træde ind i følgegruppen. Det er tanken, at følgegruppen også kan komme med idéer og oplæg til, hvordan idræts-, fritids- og kulturplanen på sigt kan realiseres. 

Tilmelding til følgegruppen

Du kan tilmelde dig følgegruppen allerede nu. Tilmeld dig via Kultur og Idræt på .
Skriv 'Tilmelding til følgegruppen' i emnefeltet. 

Registrering af navn og e-mail: Vær opmærksom på, at vi i forbindelse med indsendelse af idéer, kommentarer samt tilmelding til følgegruppen registrerer dit navn og din mailadresse. Således kan vi evt. vende tilbage til dig for en uddybning af idéerne. Ved at tilmelde dig følgegruppen accepterer du samtidig, at vi deler din mailadresse med følgegruppens øvrige medlemmer, så vi kan udveksle relevant materiale og medlemmerne kan kontakte hinanden. Dine oplysninger hverken offentliggøres eller videregives til andre udenfor følgegruppen. Køge Kommune sletter din mailadresse, når du træder ud af følgegruppen.  

Hvis du vil vide mere

Læs om hele Køge Nord Skovby-projektet

Organisering

Arbejdet med idræts-, fritids- og kulturplanen er organiseret med en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for kultur- og idrætsinstitutionerne, Teknik- og Miljøforvaltningen samt Kultur- og Økonomiforvaltningen, der skal sikre en tværgående forankring af planen. Projektledelsen er forankret i Kultur- og Økonomiforvaltningen. 

Kultur- og Økonomiforvaltningen har valgt en ekstern leverandør, BARK Rådgivning, som garant for skabelsen af en plan, der gennem en inddragende proces kvalificerer og giver forslag til relevante idræts-, fritids- og kulturaktiviteter og -projekter i byudviklingsområdet i Køge Nord, som skaber synlighed og værdi for både kultur- og idrætslivet, naboer og kommende beboere.

Proces for udvikling af Idræts-, fritids- og kulturplanen for Køge Nord Skovby 2020

Køge Byråd vedtog den 27. august 2019 en revideret masterplan for byudviklingsområdet i Køge Nord, hvor visionen for den nye bydel rummer en række ambitioner på kultur- og idrætsområdet. Kultur- og Idrætsudvalget vedtog derfor på møde den 30. marts 2020, at igangsætte arbejdet med en idræts-, fritids- og kulturplan. 

Planen blev vedtaget på udvalgsmøde d. 11. januar 2021.

Proces og aktiviteter forud for vedtagelsen

Processen for idræts-, fritids- og kulturplanen skal inspirere og afdække behov, muligheder og udfordringer. Den skal give et blik udefra og få konkrete ideer på banen med henblik på at skabe et unikt område, hvor kultur og idræt bidrager til aktive fællesskaber i en skovby tæt på strand og storby, tæt på gravhøj og handelsby.

I forbindelse med udviklingen af idræts-, fritids- og kulturplanen er der planlagt følgende aktiviteter:

  • Etablering af en åben følgegruppe (varetages af Køge Kommune)
  • Baggrundsinterviews og fokusgruppe (varetages af BARK Rådgivning) 
  • Elektronisk idéindsamling (varetages af Køge Kommune)
  • Borgermøde (varetages af BARK Rådgivning og Køge Kommune)

Digitalt følgegruppemøde - 8. oktober 2020

Vi afholdte et digitalt følgegruppemøde torsdag 8. oktober kl. 19-20 via Microsoft Teams. Dagsorden for mødet var orientering fra forvaltningen om status for IFK-planen, ’bordet rundt’ med nyt fra følgegruppen med relevans for IFK-planen samt orientering fra forvaltningen om den videre proces

Elektronisk idéindsamling - frem til 1. august 2020

Frem til den 1. august 2020 havde alle mulighed for, at indsende ideer og kommentarer til Idræt-, fritids- og kulturplanen. Tusind tak for alle de indsendte input. Vi bringer dem med videre i overvejelserne omkring området.

Borgermøde - 9. september 2020 

Borgermøde afholdt onsdag 9. september 2020 kl. 18.30-20.30 i Køge Nord Sport Center, Skolevej 7, 4600 Køge. 
Kultur- og Idrætsudvalget åbnede borgermødet og derefter fulgte et workshop, der blev faciliteret af BARK Rådgivning bistået af Kultur- og Økonomiforvaltningen. Formålet med borgermødet er, at involvere borgere og andre interesserede og generere viden og input til formuleringen af idræts-, fritids- og kulturplanen.