Bedre udnyttelse af haller

Her kan du få et bedre indblik i brugen af vores faciliteter og fremadrettet kunne optimere både på måden faciliteterne bruges, samt finde potentiel ledig tid.

Meget mere haltid

Der er stor efterspørgsel på tid i haller og kommunale lokaler, og nu undersøger Køge Kommune, om det er muligt at udnytte faciliteterne bedre. Hallerne i Køge Kommune gemmer måske på mere ledig tid, end vi tror. 

Det vil vi i hvert fald gerne undersøge, og derfor er der indgået et 2-årigt samarbejde med Lokale og Anlægsfonen (LOA) om en måleløsning af aktiviteter i kommunale haller og samlingssale. Med dette projekt får vi mere viden om brugen af vores faciliteter.

Hvordan måles aktiviteten?

Målingen sker ved slørede billeder, og ingen personer kan genkendes i de data der indsamles. Det sker det ved, at et kamera tager et fotografi, tæller antallet af personer, der er på billedet, og straks slører billedet, så ingen kan identificeres. De oprindelige fotos gemmes ikke, og kan ikke genskabes. Billederne kan derfor kun bruges til at give et overblik over hvor mange personer, der er i lokalet. Målingerne sker hvert kvarter i lokalernes normale åbningstider, alle ugens dage. Så kan vi nemlig indsamle data nok til at se et mønster i brugen af lokalerne. 

Behandling af data

Kultur- og Idræt, Køge Kommune er dataansvarlig, og Webitall ApS er databehandler. 
Der videregives ikke personoplysninger til 3.parter med denne løsning. Udelukkende anonymiserede statistiske data anvendes, og disse data eksporteres og videresendes til analyse i Kultur- og Idræt. 

Hvilke faciliteter måles der i?

Der måles i de kommunale haller: Boholte, Asgård, Hastrup, Vemmedrup, Holmebæk, Borup og Lellinge. Derudover måles der i foredragssalen i Ølby og Ejby Medborgerhus.

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker yderligere informationer om det tekniske system kan du læse mere på hallmonitor.dk