Bliv godkendt som folkeoplysende forening

En folkeoplysende forening er et begreb fra Folkeoplysningsloven, der beskriver en forening, der enten tilbyder folkeoplysende voksenundervisning (f.eks. en aftenskole) eller en forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (f.eks. en idrætsforening). Aktiviteterne i en folkeoplysende forening foregår i et forpligtende fællesskab, hvor det frivillige arbejde og engagement er bærende elementer.

Muligheder som folkeoplysende forening

Hvis I bliver godkendt som folkeoplysende forening får I mulighed for, at:

Ansøg om godkendelse som en folkeoplysende forening

Indsend nedenstående til Kultur og Idræt på :

Bemærk - sagsbehandlingstiden er forventet 4-8 uger.

OBS! Inden I går i gang skal I være opmærksomme på nedenstående:

Krav til folkeoplysende foreninger

For at blive godkendt som folkeoplysende forening – eller en afdeling under en folkeoplysende forening – i Køge Kommune, skal foreningen som minimum:

 • have formuleret et formål med foreningsdannelsen. Dette formål skal fremgå af foreningens vedtægter.
 • tilbyde folkeoplysende virksomhed
 • have en bestyrelse
 • være demokratisk opbygget
 • bygge på aktivt medlemskab og have mindst fem betalende medlemmer
 • som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål
 • have en virksomhed, der er almennyttig (ikke-kommerciel) og kontinuerlig (der skal være tale om faste, planlagte aktiviteter som løber over hele året)
 • høre hjemme i Køge Kommune
 • sikre i vedtægterne, at formuen ved opløsning af foreningen går til et almennyttigt formål i Køge Kommune

Øvrige krav

Herudover skal I huske at oprette: 

 • foreningen i CVR-registeret. I får tildelt et CVR-nummer ved at registrere jeres forening på www.virk.dk.
 • en digital postkasse (e-boks) til korrespondance med offentlige myndigheder på www.virk.dk.
 • en bankkonto (Nemkonto) med tilknytning til foreningens CVR-nummer.

Foreninger, der ikke er folkeoplysende

Foreninger, der ikke anses som folkeoplysende, kan være foreninger, hvis hovedformål er fagligt, sygdomsbekæmpende, varetagelse af patientinteresser, afholdelse af religiøse handlinger og ceremonier, eller fester og andet socialt samvær, hvor aktiviteterne er uden folkeoplysende formål.

Forbliv folkeoplysende

Hvis en forening ønsker, at forblive godkendt som folkeoplysende, skal foreningen hvert år indsende følgende til Kultur og Idræt:

Hvis du vil vide mere

Find retningslinjer for folkeoplysende foreninger og meget mere  

Kontakt

Har du spørgsmål, skal du kontakte Kultur og Idræt på