Indsend erklæring om børneattest

Hvert år skal alle folkeoplysende foreninger jf. Folkeoplysningsloven afgive en tro og love-erklæring til kommunen. Med tro- og love-erklæringen skriver jeres forening under på, at I overholder reglerne om indhentning af børneattester. 

Det tager kun 2 minutter at indsende erklæringen. Se vejledningen nedenfor.

Hvem skal indsende tro- og love-erklæring?

 • Folkeoplysende foreninger 
 • Aftenskoler
 • Alle der modtager tilskud fra Køge Kommune
 • Alle der får anvist kommunale lokaler i Køge Kommune

Foreninger uden aktiviteter for børn skal også indsende erklæringen

Selvom I som forening ikke har aktiviteter for børn skal I alligevel indsende tro- og love-erklæringen. Det har altså ingen betydning om de ansatte/beskæftigede personer, såvel lønnede som ulønnede, har direkte kontakt med eller færdes blandt  børn under 15 år. Alle, herunder folkeoplysende foreninger og aftenskoler, skal indsende erklæringen. 

Læs DIF's anbefaling vedr. børneattester

Læs DGI's anbefaling vedr. børneattester

Læs DUF's anbefaling vedr. børneattester

Manglende erklæring kan betyde manglende tilskud

Erklæringen skal indsendes hvert år. Kommunen må ikke yde tilskud og anvise lokaler til foreningen, hvis erklæringen ikke er indsendt. Kommunen har herudover mulighed for, at fratage tilskud eller retten til at benytte anviste lokaler, hvis foreningen ikke indsender erklæring om, at de indhenter de lovpligtige børneattester.

Erklæring om indhentelse af børneattester er således en betingelse for, at man som folkeoplysende forening kan få tilskud eller få anvist kommunale anlæg, arealer og lokaler.

Erklæringens gyldighedsperiode

Erklæringen er kun gyldig frem til 31. december i det pågældende år. Erklæringen skal derfor indsendes på ny hvert år.

OBS! Køge Kommune skal kun have erklæringen - ikke børneattesterne

Kommunen er kun interesseret i tro- og love-erklæringen. Børneattesterne skal ikke sendes til Kultur og Idræt, men er udelukkende til jeres eget brug. 

Læs mere om børneattester og om hvordan du indhenter dem hos Politi.dk

Sådan indsender du er erklæringen

Indsend erklæringen via denne blanket på koege.dk:

 • Find link til erklæringen nederst på siden under 'Selvbetjeningsløsninger (blanketter)'
 • Login med NemID. Du kan både bruge personligt NemID og foreningens NemID (det NemID, der er forbundet med jeres CVR-nr.)
 • Udfyld kontaktinformation
 • Sæt flueben ved ’Erklæring’
 • Underskriv med NemID

Kommunen har nu modtaget jeres tro- og love-erklæring. Vi anbefaler, at I gemmer erklæringen, som ses i jeres kvittering. Herefter registrerer Kultur og Idræt modtagelsen af erklæringen i foreningsportalen EG On. Nu har I mulighed for at ansøge om lokaler eller tilskud.

Kommunens generelle retningslinjer

Læs retningslinjer for folkeoplysende virksomhed samt lokaler og anlæg  

Retningslinjerne er delt op i fire afsnit: 

 • Aftenskoler: Afsnit 1 (side 3-15)
 • Frivillige folkeoplysende foreninger (idrætsforeninger, spejdere mv.): Afsnit 2 (side 17-29)
 • Lokaler og anlæg: Afsnit 3 (side 30-38)
 • Generelle forhold vedr. kommunens tilsyn, offentliggørelse og klageadgang: Afsnit 4 (side 39-40)

Om tro- og love-erklæringen i Folkeoplysningsloven

Fra Folkeoplysningsloven (§ 4, stk. 4): 'Folkeoplysende foreninger efter stk. 1 skal i forbindelse med ansøgning om tilskud eller anvisning af lokaler afgive erklæring om, at foreningen indhenter børneattester, i det omfang foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, og personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn, jf. lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. Pligten til at afgive erklæring gælder også, selv om foreningen på tidspunktet for erklæringen ikke ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, eller personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn.'

Hvis du vil vide mere

Læs Folkeoplysningsloven