Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Foreninger, aftenskoler og folkeoplysning

Find en forening eller aftenskole

Alle foreninger og aftenskoler i Køge Kommune er samlet i foreningsportalen EG Kultur- og Fritid.

Hvad er en folkeoplysende forening?

En folkeoplysende forening er et begreb fra Folkeoplysningsloven, der beskriver en forening, der enten tilbyder folkeoplysende voksenundervisning (fx en aftenskole) eller en forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (fx en idrætsforening). Aktiviteterne i en folkeoplysende forening foregår i et forpligtende fællesskab, hvor det frivillige arbejde og engagement er bærende elementer. 

Opret en folkeoplysende forening

Der er foreningsfrihed i Danmark. Det betyder, at du til en hver tid er i din gode ret til, at oprette en forening. Inden du begynder at overveje, at oprette en ny forening, anbefaler vi dig, at du orienterer dig i kommunens foreninger. Måske er der en forening med samme formål lige i nærheden af dig.

En folkeoplysende forening har mulighed for at låne lokaler og få tilskud fra kommunen.

Ansøg om oprettelse af en folkeoplysende forening

 • Indsend ansøgningsskema, erklæring vedr. børneattest, foreningens vedtægter samt en aktivitetsplan til Kultur- og Idrætsafdelingen på .
 • Opret foreningen i CVR registeret. I får et tildelt et CVR-nummer ved at registrere jeres forening på www.virk.dk.
 • Opret en digital postkasse til korrespondance med offentlige myndigheder på www.virk.dk.
 • Opret en bankkonto (Nemkonto) med tilknytning til foreningens CVR-nummer

Sagsbehandlingstiden er forventet 4-8 uger.

Retningslinjer for folkeoplysende foreninger og aftenskoler

Se de gældende Retningslinjer for folkeoplysende virksomhed samt lokaler og anlæg. 

I indholdsfortegnelsen kan du klikke på det emne, du vil læse om, og automatisk blive ført hen til den pågældende tekst. Hvis du ønsker at læse alt om f.eks. aftenskoler, foreninger eller lokaler og anlæg, kan du læse de enkelte afsnit: 


Aftenskoler
: Afsnit 1 (side 3-15) 

Frivillige folkeoplysende foreninger (idrætsforeninger, spejdere mv.): Afsnit 2 (side 17-29)

Lokaler og anlæg: Afsnit 3 (side 30-38)

Indsend regnskab hvert år

Alle godkendte foreninger og aftenskole skal hvert år indsende et revideret årsregnskab, også selvom foreningen/aftenskolen ikke har modtaget tilskud. Regnskabet skal følge kalenderåret fra 1. januar – 31. december. Hvis foreningens regnskab ikke følger kalenderåret, skal foreningen udarbejde et regnskab for modtagne tilskud fra 1. januar til 31. december.

NB: De nye bestemmelser for regnskabsaflæggelse, der netop er vedtaget i 2018, er først gældende for regnskabsåret 2019. 

Regnskab for 2018

Ved aflæggelse af regnskab for 2018 anvendes de hidtidige bestemmelser:

Retningslinjer for folkeoplysende foreninger inkl. regnskabsaflæggelse 2018

Retningslinjer for aftenskoler inkl. regnskabsaflæggelse 2018

Indsend erklæring vedr. børneattest hvert år

Alle der

 • er godkendt efter lov om folkeoplysende virksomhed
 • modtager tilskud
 • får anvist lokaler
skal én gang om året erklære (uanset medlemssammensætning), at man er bekendt med og følger reglerne for indhentelse af børneattest.


Erklæringen skal afgives selvom, at man ikke beskæftiger eller ansætter personer, såvel lønnet som ulønnet, der har direkte kontakt med børn under 15 år og som færdes blandt børn under 15 år og derved har mulighed for, at opnå direkte kontakt, såfremt ansættelses- eller beskæftigelsesforholdet har karakter af fast tilknytning. Jf. LBK nr. 362 af 2. april 2014 og BK nr. 289 af 18. marts 2015

Det er således en betingelse for, at man kan få tilskud eller anvist kommunale anlæg, arealer og lokaler, at man afgiver erklæring om indhentelse af børneattester. Kommunerne skal således undlade, at yde tilskud og anvise kommunale anlæg, arealer og lokaler, hvis man ikke afgiver erklæring herom.


Børneattesten skal bl.a. indhentes for følgende personer: trænere, instruktører, holdledere, lærere, børnepassere, formidlere, pedeller, samaritter, lektiehjælpere og andet teknisk personale herunder assistenter, vikarer og afløsere og studerende i praktik m.v.

Indsend erklæring 

Vejledning i indsendelse af erklæring

Indsend erklæringen via koege.dk

 • Vælg Folkeoplysning
 • Vælg 'Erklæring om indhentelse af børneattest'
 • Login med NemID. Du kan både bruge personligt NemID og foreningens NemID (det NemID, der er forbundet med jeres CVR)
 • Udfyld kontaktinformation
 • Sæt flueben ved ’Erklæring’
 • Underskriv med NemID

Kommunen har nu modtaget jeres hensigtserklæring. Vi anbefaler, at I gemmer erklæringen, som ses i jeres kvittering.

Herefter registrer Kultur- og Idrætsafdelingen modtagelsen af erklæringen. I kan se på EG Kultur og Fritid når erklæringen er registreret. Når den er registret får I adgang til at booke lokaler og søge om tilskud.


Lån eller lej lokaler og idrætshaller

Alle foreninger, der er godkendt af Kultur- og Idrætsafdelingen, kan låne eller leje kommunale lokaler. 

Se oversigten over lokaler.

Søg tilskud

Alle godkendte, folkeoplysende foreninger har mulighed for at søge tilskud til aktiviteter. Søg tilskud.

Frister og vigtige datoer

Download oversigten med vigtige datoer og frister for 2018 over ansøgningsfrister, svarfrister og andre vigtige datoer for foreninger og aftenskoler. 

Download oversigt med vigtige datoer og frister for 2019.

Få nyt om kultur og idræt

Tilmeld dig Kultur- og Idrætsafdelingens ugentlige nyhedsbrev på koege.dk/foreningsnyt

Kontakt Kultur- og Idrætsafdelingen
Opdateret af Kultur- og Idrætsafdelingen 14.02.19