Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Musikstrategi

Musikfagligt Forum

Etableringen af Musikfagligt Forum er et led i Køge Kommunes Kulturstrategi. Forummet mødtes første gang på en temadag den 8. september 2018. Musikfagligt Forum består af alle, der arbejder med eller interesserer sig for musik i Køge Kommune - dvs. alt fra repræsentanter fra institutioner og foreninger til udøvende musikere, formidlere og borgere, der går til koncerter eller har musik som hobby. Eneste forudsætning for at være med i forummet er, at man skal have lyst til at være med til at præge udviklingen af musiklivet i Køge Kommune. Musikfagligt Forum skal nemlig bl.a. være med til at formulere en musikstrategi for Køge Kommune. 

Temadag den 8. september

Første skridt frem mod en musikstrategi blev taget den 8. september på Teaterbygningen i Køge. Dagen var for alle, der arbejder med eller interesserer sig for musik og har lyst til at være med til at præge udviklingen på musikområdet i Køge Kommune. Programmet bestod af inspirerende oplæg, netværksaktiviteter og workshops, hvor deltagerne kom med input til en musikstrategi for Køge Kommune. Deltagerne var repræsentanter for musikforeninger og -institutioner, Kultur- og Idrætsafdelingen og Kultur- og Idrætsudvalget samt musikere og borgere. Desuden deltog:

  • Forfatter, anmelder og musikkender Jakob Levinsen, som var dagens moderator
  • Borgmester Joy Mogensen, der fortæller om hvordan Roskilde Kommune arbejder musikområdet og musikstrategien "Alle tiders musikby". Se oplæg.
  • Projektleder Dorte Hartmann fra det regionale samarbejde omkring Musikmetropolen, som fortæller om udviklingen på musikområdet med særligt fokus på unge og spillesteder. Se oplæg

Musikstrategi for Køge Kommune

Musikstrategien for Køge Kommune skal udarbejdes af en styregruppe for Musikfagligt Forum, som består af repræsentanter fra Køge Musikskole, spillestederne Tapperiet og Teaterbygningen samt Køge Bibliotekerne. 

Strategien bliver til på baggrund af Musikfagligt Foruma input fra temadagen og andre input fra musikinteresserede borgere m.fl. Alle har nemlig mulighed for at være med til at udvikle musiklivet i kommunen ved at fremsende ideer, tanker og forslag til, hvordan musiklivet skal se ud i fremtiden. Forslag kan sendes til indtil 1. oktober 2018. 

Der vil blive tilknyttet en følgegruppe, som skal mødes med styregruppen for at diskutere musikstrategien to gange i løbet af vinteren 2018/2019. Man kan melde sig til følgegruppen ved at sende en mail til  senest 1. oktober 2018. Kultur- og Idrætsafdelingen vil herefter sammensætte følgegruppen, så den har så bred en repræsentation som muligt ift. genrer, foreninger/grupper, borgere mv.  

Det forventes, at styregruppen kan præsentere Musikfagligt Forum for et forslag til musikstrategi på et stormøde i marts 2019, og at strategien kan blive forelagt Kultur- og Idrætsudvalget i maj 2019.