Grøn Omstilling

Køge Kommune har en målsætning om at være klimaneutrale i 2050

Målsætningen er at være klimaneutrale i 2050. Kommunen har udarbejdet en klimaplan, der lever op til Parisaftalens målsætninger i forhold til CO2-udledning og klimatilpasning i forbindelse med projektet DK2020

Læs planen her

Køge Kommune arbejder med grøn omstilling i sin bredeste forstand, hvor der udvikles og implementeres tiltag der er med til at nedsætte drivhusgasudledningen og udvikle Køge Kommune i en bæredygtig retning. 

groenomstilling.koege.dk kan du læse mere om arbejdet med grøn omstilling i Køge Kommune. Du kan blandt andet finde information om de mange projekter som Grøn Omstilling deltager i og holde dig løbende opdateret på arbejdet gennem nyhederne på siden. Kontakt Grøn Omstilling
Opdateret af Indhold 08.02.22