Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Storm og kystsikring

Tirsdag den 20. marts valgte Køge Byråd at arbejde videre med et kystsikringsprojekt, der dækker hele Køge Kommunes 11 km lange kystlinje. På mødet blev byrådet forelagt et dispositionsforslag med flere forskellige løsninger. Der arbejdes nu videre med én løsning for hvert af områderne nord, midt og syd. Videoen giver en kort introduktion til kystsikringsprojektet - husk lyd.

Kan du blive direkte berørt af kystsikringsprojektet, har vi sendt et brev til din e-boks

Selvom du har modtaget et brev fra os, er det ikke sikkert at din ejendom vil blive påvirket af det endelige projekt. Området der får informationsbreve er nemlig større end de områder, der er udpeget til at blive berørt i det nuværende kystsikringsforslag. 

Vi har også sendt breve til ejendomme, der grænser op til de berørte områder, fordi en nærmere kvalifikation af projektet kan vise, at der skal foretages justeringer af grænserne for risikoområderne. Hvis der skal indgå flere ejendomme i risikoområderne, så skal alle berørte have modtaget information om Byrådets beslutning af 20. marts 2018. 

Er du i tvivl om, din ejendom er en del af risikozonerne eller i det tilgrænsende område? Se hvilke områder, der er i forslag til risiko- eller højrisikoområdet. Se et kort over de ejendomme, hvor ejerne får informationsbrev.  

Danmark største kystsikringsprojekt er et skridt nærmere realisering

Køge Kommune er den første i Danmark, der iværksætter et kystsikringsprojekt, som involverer så mange mennesker. Projektet udmærker sig ved at dække hele kommunens 11 kilometer lange kystlinje fra kommunegrænsen mod Solrød i nord til Stevns i syd. Læs hele pressemeddelelsen.

Vil du vide mere om hele kystsikringsprojektet, kan du læse baggrundsmaterialet.

Her finder du mere materiale om kystsikring i Køge Kommune

Har du generelle spørgsmål vedrørende om kystsikringsprojektet, kan du læse mere om dette her.

I dispositionsforslaget redegøres der for de valgte løsninger for hvert område og anlæggets placeringer til det valgte beskyttelsesniveau. Ligeledes gives der en opsummering af forudsætninger, påvirkninger samt umiddelbare fordele og ulemper ved disse løsninger. Læs hele dispositionsforslaget.

Her kan du se, hvilke områder, der er i forslag til risiko- eller højrisikoområdet.

Du kan også se oversigtstegningen med de foreslåede løsninger her.

Kontakt Klimatilpasning
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 28.05.19