Hvor må jeg færdes

De vigtigste regler for naturbeskyttelse, samt guides til etablering af vandhuller og søer og skiltning i det åbne land.

Naturbeskyttelse

De vigtigste regler for naturbeskyttelse er EUs vandplaner og habitatdirektiv, Naturbeskyttelsesloven og fredede områder.

Her kan du læse om de fælles regler, der gælder for alle. Måske har du selv idéer til dine egne projekter, så kan du se, om du skal have tilladelse til det, eller om det uden videre kan gå i gang.  

Hvor må jeg færdes, hvad er reglerne?

Der er næsten ubegrænsede muligheder for at opleve den flotte natur i kommunen. Der er mange stier og veje bl.a. langs Køge Å, i skovene ved Vallø Slot og på stranden. Naturstyrelsen har udgivet en folder om, hvordan vi kan bruge naturen.

Hvilke veje og stier har du ret til at færdes på

Skov og Naturstyrelsen har en oversigt over de regler, der gælder for færdsel i naturen. Du kan også se beskyttet natur på kort over hele kommunen, hvor de beskyttede naturtyper findes (klik laget "naturbeskyttelse" på).

Generelle regler og vejledninger

Herunder får du gode råd, om vandhuller og små søer, samt skiltningen i det åbne land indenfor Køge Kommune. 

Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 20.01.22