N 2000, naturstrategi og plan for naturforvaltning

Her kan du læse om Natura 2000-planer, og om Køge Kommunes Naturstrategi og plan for naturforvaltning

Naturforvaltning 2019 kan ses her:

Plan for årets naturforvaltning for 2019

Plan for årets naturforvaltning for 2020

Naturstrategi kan ses her:

Naturstrategi 2018-2022

Naturhandleplaner og hvidbøger for kommunens N 2000-områder kan ses her:

Naturhandleplan for Ølsemagle Strand og Staunings Ø  +  Hvidbog

Naturhandleplan for Køge Å  +  Hvidbog

Naturhandleplan for Tryggevælde ådal  +  Hvidbog

Vandplan Køge Bugt

SVANA udsendte Vandområdeplan 2016-21 i juni 2016 for anden planperiode. Køge Kommune skal udføre indsatserne i Køge Kommune og dem kan du finde via dette link.

Du skal zoome ind på kortet og slå lag på fra venstre kolonne. Du skal scrolle langt ned i kolonnen til du når overskriften Vp2 Indsatsprogram.


Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 20.01.22