Vandløb

Køge Kommune er beriget med masser af vand i form af vandløb, søer og hav.

Udover at Køge kommune har en kyststrækning - hvor vores badestrande ligger - så er der også masser af vand inde i landet.

Køge Kommune ejer ca. 100 km åbne vandløb, samt et antal rørlagte strækninger. Herudover findes en del private vandløb.

Offentlige vandløb

Alle vandløb er ejede af lodsejer / bredejer. Nogle vandløb er optaget som offentlige vandløb og vedligeholdes derfor af kommunen. De er stadig ejede af lodsejer / bredejer. Vi har lavet aftaler med entreprenører om drift og vedligeholdelse af vores vandløb. Denne drift og vedligeholdelse udføres i henhold til vandløbsregulativerne. På det interaktive kort nedenfor er de offentlige vandløb tegnet i mørkeblå streg. Når du bruger Infoknappen på kortet til at klikke med på vandløbet, kan du finde regulativet for vandløbet. 
Udover den almindelige drift udfører vi også restaureringsopgaver, ålepas m.m.


Private vandløb

Alle vandløb som ikke er offentlige er privat. Det gælder både alle åbne grøfter og vandløb og rørlagte dræn og vandløb. I vejledning om vedligeholdelse af private vandløb kan du læse om, hvordan du som lodsejer er forpligtet til at vedligeholde dine grøfter, dræn og vandløb.


Kort over vandløb i kommunen

På kortet kan du se hvilke vandløb der er offentlige og hvilke der er private.


Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Anlæg og Myndighed 20.01.22