Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Afdragsordning

Der findes en hjælpeordning ved påbud om forbedret spildevandsrensning eller påbud om tilslutning til kloak.

Hjælpeordningen er tiltænkt de økonomisk trængte borger og der er derfor krav om, at husstandens samlede indkomst ligger under en beløbsgrænse på 324.607 kr. i 2019 (beløbet forhøjes ved hjemmeboende børn). Påbud om separering af kloak er ikke omfattet af denne ordning.

Ansøgningen kan indgives elektronisk via digital post. Ønsker du at sende med sikker post, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

  • Hent ansøgningsskema ved at klikke på "Udfyld ansøgningsskema", og gem det udfyldte skema på din computers skrivebord.
  • Benyt linket "Send skema" og log på via NemId. 
  • Angiv som emne: ”Afdragsordning spildevandshåndtering”. Den udfyldte ansøgningsblanket vedhæftes sammen med dokumentation i form af seneste endelige årsopgørelse fra SKAT for alle beboere i ejers husstand.
  • Afslut ved at trykke "Send".

Digital post er en sikker måde at fremsende fortrolige oplysninger på – alternativt kan blanket og oplysninger fra SKAT også sendes som papir i lukket kuvert med Post Danmark.

Du kan læse mere om afdragsordningen i "Bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt". Du finder bekendtgørelsen på Retsinformationens hjemmeside www.retsinformation.dk.

Du kan yderligere også læse mere om afdragsordningen på Miljøstyrelsens hjemmeside og Energistyrelsens hjemmeside.

Kontakt Spildevand
Opdateret af Miljøafdelingen 20.05.19