Brug af regnvand

Hvordan får jeg brugt regnvand lokalt?

Brug af regnvand


 • Det er godt at bruge mere regnvand lokalt til: Havevanding, wc-skyl og tøjvask eller ved nedsivning i regnbede og faskiner i haven.
 • Der bliver lidt færre oversvømmelser.
 • Vi bor rigtig mange mennesker på en ø omgivet af saltvand, derfor:
 • Er det vigtigt at få dannet mere grundvand på Sjælland af hensyn til vores drikkevand og
 • det er vigtigt at få dannet mere grundvand på Sjælland af hensyn til vores vandløb.


Hvordan bruger jeg regnvand lokalt?


 • Tagvand kan være renere end regnvand fra fliser eller asfalt. 
 • Tagvandet fra din bolig kan opsamles og bruges til havevanding, wc-skyl og tøjvask på nærmere betingelser.
 • Tagrender og nedløbsrør af kobber og zink giver metaller i regnvandet og må derfor ikke bruges.
 • Tagvand fra asbesttage, blytage, kobbertage og zinktage må ikke bruges
 • Regnvandet må ikke bruges som drikkevand og skal holdes helt adskilt fra drikkevandsledningerne i din bolig.
 • Ved at bruge tagvand bruger du mindre grundvand
 • Regnvandsanlæg skal udføres af autoriserede kloakmestre og VVS-mestre.
 • Du skal installere en bimåler på regnvandsanlægget og betale spildevandsafgift af den forbrugte vandmængde til KLAR Forsyning, som renser vandet efter det er brugt.
 • Ansøgningsskemaet kan du finde her: 

Se mere i Rørcenterets Anvisning 'Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger'


Se mere i Rørcenterets Anvisning 'Håndtering af regnvand på egen grund'

 • Din grund må ikke være forurenet
 • Din grund bør ikke være fugtig og vandlidende
 • Tagrender og nedløbsrør af kobber og zink giver metaller i regnvandet og må derfor ikke bruges.
 • Tagvand fra asbesttage, blytage, kobbertage og zinktage må ikke bruges


På haveselskabets hjemmeside kan du se eksempler på, hvordan du kan lave og beplante et flot regnbed i din have.

Læs her om nedsivning af tagvand i faskiner

Nedsivning af regnvand i regnbede og faskiner kræver en kommunal tilladelse:

Du kan hente et ansøgningsskema for etablering af faskine eller regnbed her.
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 24.09.20