I de kloakerede områder

I Køge Kommune findes der to typer af kloakerede område.

Køge afløb

Den ene er det gammeldags fællessystem, hvor kloakvand og regnvand føres i den samme ledning og det hele ledes til renseanlægget. Køge afløb A/S udskifter dog løbende de gamle fællessystemer med separatkloakering, hvor spildevandet løber ud et to strenget kloaksystem, der – afhængig af om det er sanitetssanitetsspildevand eller regnvand - transporterer vandet til et renseanlæg eller til et vandløb.

Ude på landet

Hvor der ikke er kloakeret, renses sanitetsspildevandet inden det ledes ud i naturen. Rensekvaliteten afhænger af, om spildevandet nedsives på ejendommen eller bliver udledt via dræn og grøfter til vandløbene.
Regnvandet afledes til jorden - eller via dræn og grøfter til vandløbene.

Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 18.04.18